Harmonogram ODDAWANIA PODRĘCZNIKÓW w zakładce Podręczniki 2019/20

wakacje

W okresie od  6 lipca do 17 lipca 2020 r.  sekretariat szkoły nieczynny.

Wszelkie informacje proszę przesyłać na email:  poczta@spbojano.pl

 
Tagi:

zyczenia_wojta

Tagi:

zyczenia_dyrekcji

Tagi:

Zakończenie roku szkolnego 2019/20
26.06.2020 r.

Klasa Miejsce rozdania świadectw Godzina rozdania Wychowawca
0A Taras B 15.00 Monika Walentynowicz
0B Taras A 15.00 Dorota Magrain
IA Taras C 14.00 Renata Budzisz
IB Taras B 14.00 Balbina Wawrzyniak
IC Taras A 14.00 Renata Lassin
IIA Taras C 13.00 Joanna Zbigniewicz-Szmidtka
IIB Taras B 13.00 Justyna Slas
IIC Taras A 13.00 Barbara Hulbój
IIIA Taras C 12.00 Gabriela Szczodrowska
IIIB Taras B 12.00 Alicja Roszman-Koss
IIIC Taras A 12.00 Beata Matuszewska
IVA Taras C 11.00 Paulina Bogusz-Tessmar
IVB Taras B 11.00 Karol Mastalerz
VA Taras A 11.00 Katarzyna Marczak
VB Taras C 10.00 Beata Dunst
VC Taras B 10.00 Danuta Mostrąg
VIA Taras A 10.00 Katarzyna Kalkowska
VIB Taras C 9.00 Katarzyna Szkodzińska
VIC Taras B 9.00 Elżbieta Gasiewicz
VIIA Taras A 9.00 Hanna Ossowska
VIIB Taras C 8.00 Izabela Steffens
VIIIA Taras B 8.00 Edyta Miłopolska-Różycka
VIIIB Taras A 8.00 Katarzyna Czerniejewska
  1. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin i miejsc rozdawania świadectw.
  2. Uczniowie i nauczyciele przestrzegają zasad zachowania bezpieczeństwa – maseczki, odstępy.
  3. Tarasy będą oznakowane: taras A-budynek SP; taras C-przy sali nr 6; taras B-budynek B (GIM).
  4. Nauczyciele rozdają świadectwa w drzwiach tarasu, uczniowie podchodzą pojedynczo do nauczyciela od strony boiska przy szkole, pozostali oczekują w odstępach z zachowaniem reżimu sanitarnego na swoją kolejkę odebrania świadectwa.
  5. Wychowawcy informują uczniów z wyprzedzenie o zasadach https://www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-gis-mz-i-men

 

Msza św. na zakończenie roku szkolnego 2019/20 w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Bojanie  w dniu 26 czerwca 2020r. o godz. 18.00

Tagi:

komunikat

aktualizacja 04.06.2020

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu od 25 maja 2020 r. funkcjonowania szkoły w klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zajęć rewalidacji, konsultacji dla klas 8 i od dnia 1 czerwca 2020 r. konsultacji dla uczniów wszystkich klas.

W związku z powyższym należy złożyć deklarację potrzeby skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć rewalidacji, konsultacji.

Druki deklaracji są umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać wraz z wymaganymi dokumentami na adres mailowy szkoły poczta@spbojano.pl

Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych uczniów.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia rewalidacji, konsultacje zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora drogą mailową lub za pośrednictwem i-dziennika.

W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie po dostarczeniu przez rodzica stosownej dokumentacji.

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.

Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020 r. – do 25 czerwca 2020 r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkole, zajęć rewalidacji, konsultacji w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor szkoły Danuta Hefta 

Procedury.pdf (47 pobrań)  ikona_pdf
Deklaracja-konsultacje.docx (35 pobrań)  ikona word
Deklaracja-opieka I-III.docx (12 pobrań)  ikona word
Deklaracja-rewlidacja.docx (29 pobrań)  ikona word
Harmonogram zajęć.docx (56 pobrań)  ikona word

Tagi:

Drodzy uczniowie i Szanowni Rodzice, w związku ze stanem pandemicznym dni otwarte większości 3-miejskich szkół nie odbyły się. Szkoły zadbały jednak o to, by można było zapoznać się z ich ofertą bez wychodzenia z domu. Zachęcam do sprawdzania stron internetowych oraz profili FB wybranych przez siebie szkół.

Osoby, które wciąż nie podjęły decyzji dotyczącej dalszej edukacji zapraszam do zapoznania się z ofertą szkół:

Tagi:

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

 

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Dariusz Piontkowski 

Minister Edukacji Narodowej 

Tagi:

Nasze spotkania online rozpoczęliśmy od rozmowy z Panią psycholog, która odbyła się 21 maja. Podejmowaliśmy tematy, które w obecnych czasach dotykają każdego. Mówiliśmy o tym jakie są pozytywne skutki nie ruszania się z domu i jak zaakceptować aktualną sytuację. Dzięki konwersacji z Panią psycholog zrozumieliśmy, że nawet najgorsza okoliczność może nas wiele nauczyć i jest potrzebna aby stać się bardziej wytrwałym i cierpliwym w dążeniu do celu.

Następnie rozpoczęliśmy internetowe spotkania ze szkołami. Jako pierwsza było 9 Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Uczniowie wraz z nauczycielem informatyki przedstawili nam ofertę klas, która jest niezwykle szeroka, dzięki temu każdy znajdzie tam profil, który go interesuje. W dodatku w szkole jak mówią uczniowie panuje niesamowita atmosfera. Każdy może być kim tylko ze chce, bez względu na opinię innych.

Technikum w Przodkowie. Spotkanie odbyło się 28 maja. Zostały nam przedstawione rozmaite kierunki m.in : Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Informatyk i wiele, wiele innych. Po tej szkole można od razu pracować w zawodzie, tak jak po każdym innym technikum lub szkole branżowej.

Ostatnim spotkaniem z cyklu rozmów online z trójmiejskimi szkołami średnimi była rozmowa z Panią Wicedyrektor. Opiekunem samorządu szkolnego oraz trójką uczniów z XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, która odbyła się 04.06. Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się o profilach jakie proponuje szkoła, zajęciach pozalekcyjnych, działaniem w samorządzie i atmosferze, która panuje w szkole.

Ostatnim spotkaniem online była rozmowa z Panem Arturem Negri: coachem, mentorem i Wykładowcą Uniwersyteckim w zakresie komunikacji i etyki. Spotkanie odbyło się 15.06, dzień przed egzaminami ósmoklasisty. Rozmowa była na temat perspektyw i tego, że czasem warto pomyśleć inaczej niż chce tego nasz mózg. Dzięki temu spotkaniu mięliśmy okazję dowiedzieć się, że czasem warto zmienić nastawienie i swoje poglądy wobec tego co widzimy. Konwersacja była idealną odskocznią od nauki i myślę, że sprawiła, że wielu z nas zrozumiało rzeczy o których dotąd nawet nie wiedzieliśmy.

Ola Mańka 

Tagi:

Wyzwanie dzien dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, nauczyciele wychowania fizycznego co roku przygotowują sportowy festyn dla wszystkich uczniów z SP Bojano. W tym roku z
powodu przejścia na zdalne nauczanie, wuefiści zaprosili do wzięcia udziału w wyzwaniu TYDZIEŃ DZIECKA.
Wyzwanie polegało na pokonaniu trasy, która będzie pokazywała jedną z liter D Z I E Ń C K A. Uczniowie nie zawiedli i aktywnie spędzili cały tydzień tworząc wspólnie piękny napis DZIEŃ DZIECKA.

Bardzo dziękuję za zaangażowanie uczniom z klasy: 2c, 3c, 5c, 6a, 6c oraz 8b

Hanna Forreiter 

Tagi: