Odzyskiwanie dostępu do dziennika przez stronę internetową – konto Synergia

Hasło do konta rodzica:

Rodzice, którzy przy pierwszym logowaniu do Librusa podali swój adres e-mail lub uzupełnili go później, mogą odzyskać dostęp do konta klikając „przypomnij hasło” pod rubryką Hasło w oknie logowania. Potrzebny jest wówczas login. Jeżeli nie pamiętamy loginu rodzica, a mamy login ucznia to wpisujemy ciąg cyfr z loginu ucznia, pomijamy ostatni znak – literę „u”. W przypadku zagubienia zarówno loginu ucznia jak i rodzica konieczny jest kontakt z sekretariatem szkoły.

Hasło do konta ucznia:

Po zalogowaniu na konto rodzica na górnym czarnym pasku menu wybieramy Uczeń, a następnie z rozwijanego menu klikamy Informacje.

Otwiera się wówczas okno, w którym widoczny jest login ucznia. Obok hasła klikamy „Generuj nowe hasło”.

 

 

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję jak zalogować się do dziennika:

– w oknie przeglądarki wpisujemy: portal.librus.pl/szkola

– wybieramy fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i klikamy Zaloguj;

– logujemy się danymi otrzymanymi w szkole (konto Synergia) na fioletowym formularzu

Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła tymczasowego otrzymanego od szkoły.
Należy ustalić własne hasło.

Następne logowania mogą odbywać się już po kliknięciu na stronie szkoły w przejściówkę (logo Librus), dzięki której bezpośrednio przechodzimy do strony logowania dziennika elektronicznego.

Z dziennika elektronicznego można korzystać także poprzez aplikację mobilną zainstalowaną na telefonie lub tablecie. Należy założyć Konto Librus i powiązać je z kontem Synergia utworzonym w szkole. Aplikacja umożliwia połączenie kilku kont, co jest ułatwieniem dla rodziców mających więcej niż jedno dziecko w szkole. Pełna funkcjonalność aplikacji jest płatna. Aby bezpłatnie otrzymywać wszystkie wiadomości logujemy się nie przez aplikację, a w oknie przeglądarki internetowej.

Oto kilka przydatnych linków:

⇒  Aplikacja Librus – instrukcja

⇒  Instrukcja logowania do dziennika

 

Skip to content