ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOJANIE

     
     Wychowaniem przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Bojanie objęte są dzieci 6 letnie. Na rok szkolny 2024/25 w rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w roku 2018 zamieszkałe na terenie Gminy Szemud.
 Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Szemud mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. 
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły w terminach ustalonych w harmonogramie.  
Wnioski należy składać w terminie od 19.02.2024r. – 29.03.2024r. do godziny 12:00.
Wypełnione i podpisane dokumenty można złożyć w formie papierowej lub wykonać skan i przesłać drogą mailową na adres: poczta@spbojano.pl
Dokumenty w formie papierowej składamy do tzw. „wrzutki” przy wejściu do szkoły koło portierni w budynku B, w dni robocze w godzinach od 7:00-17.00. 
Niezgodności w dokumentacji będą weryfikowane indywidualnie.
Prosimy czytelnie wpisać numery telefonów i adresy mailowe, pod którymi będzie można się z Państwem skontaktować.
Potwierdzenie woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia składamy w terminie od 9.04.24 do 19.04.24 do godz. 12.00 w momencie podania listy osób zakwalifikowanych do oddziałów. 
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego tj. 31.08.2024r.
Więcej informacji w plikach poniżej:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2024/25

Postępowanie rekrutacyjne
Uchwała Rady Gminy Szemud z dnia 18 grudnia 2019 r
Zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku 2024/25
Zarządzenie Wójta Gminy Szemud w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego 2024/25
Potwierdzenie woli

 
 

 

Skip to content