ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOJANIE

     

     Wychowaniem przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Bojanie objęte są dzieci 6 letnie. Na rok szkolny 2023/24 w rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w roku 2017 zamieszkałe na terenie Gminy Szemud.
 Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Szemud mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. 
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły w terminach ustalonych w harmonogramie. 
Wnioski należy składać w terminie od 13.02.2023r. – 17.03.2023r. do godziny 15:00.

Wypełnione i podpisane dokumenty można złożyć w formie papierowej lub wykonać skan i przesłać drogą mailową na adres: poczta@spbojano.pl

Dokumenty w formie papierowej składamy do tzw. „wrzutki” przy wejściu do szkoły koło portierni w budynku B, w dni robocze w godzinach od 8.00-16.00.
Niezgodności w dokumentacji będą weryfikowane indywidualnie.
Prosimy czytelnie wpisać numery telefonów i adresy mailowe, pod którymi będzie można się z Państwem skontaktować.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia składamy w terminie od 11.04.23 do 21.04.23 do godz. 15.00 w momencie podania listy osób zakwalifikowanych do oddziałów.
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego tj. 31.08.2023r.

Więcej informacji w plikach poniżej:

 

Skip to content