ZGŁOSZENIA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2024/2025Składanie zgłoszeń dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 19 lutego 2024r. i potrwa do 29 marca 2024r. do godz. 12:00. 
Rodzice kandydatów zamieszkujących w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania. Dzieci te przyjmowane są z urzędu.
 Obwód szkoły to miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki.
Wypełnione i podpisane dokumenty można złożyć w formie papierowej lub wykonać skan i przesłać drogą mailową na adres: poczta@spbojano.pl
Dokumenty w formie papierowej składamy do tzw. „wrzutki” przy wejściu do szkoły obok portierni w budynku B w dni robocze w godzinach 7.00 -17.00.
Niezgodności w dokumentacji będą weryfikowane indywidualnie.
Prosimy czytelnie wpisać numery telefonów i adresy mailowe, pod którymi będzie można się 
z Państwem skontaktować.


Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej
Karta dodatkowych informacji o dziecku
Oświadczenie religia/etyka

 
 

 

 

Skip to content