ZGŁOSZENIA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2023/2024


    Składanie zgłoszeń dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 13 lutego 2023r. i potrwa do 17 marca 2023r. do godz. 15:00
Rodzice kandydatów zamieszkujących w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania. Dzieci te przyjmowane są z urzędu.
Obwód szkoły to miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki.

Wypełnione i podpisane dokumenty można złożyć w formie papierowej lub wykonać skan i przesłać drogą mailową na adres: poczta@spbojano.pl

Dokumenty w formie papierowej składamy do tzw. „wrzutki” przy wejściu do szkoły obok portierni w budynku B w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00.

Niezgodności w dokumentacji będą weryfikowane indywidualnie.

Prosimy czytelnie wpisać numery telefonów i adresy mailowe, pod którymi będzie można się
z Państwem skontaktować.

 
 

 

 

Skip to content