Uczniowie zamieszkali na teranie Gminy Szemud mają możliwość korzystania z bezpłatnej komunikacji w obrębie Gminy Szemud – dotyczy to linii nr 191 i 193. Podstawą do bezpłatnego przejazdu jest aktualna legitymacja szkolna (wg wzoru MEN i MKiDN) z adresem zamieszkania w gminie Szemud lub legitymacja szkolna bez wpisanego w niej adresu zamieszkania (wg wzoru MEN i MKiDN) wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu w gminie Szemud wydanym przez Urząd Gminy Szemud lub legitymacja szkolna bez wpisanego w niej adresu zamieszkania (wg wzoru MEN i MKiDN) wraz z informacją pisemną o miejscu zamieszkania w gminie Szemud wydaną przez szkołę.

 
Skip to content