Wejście Główne SzkołyBaza szkoły

Budynek Szkoły Podstawowej w Bojanie mieści się w centrum wsi, przy drodze wojewódzkiej, w sąsiedztwie Kościoła Parafialnego. Budynek A został oddany do użytku w 1999 roku, natomiast budynek B w 2012 roku.

Kadra pedagogiczna

W szkole obecnie pracuje 50 nauczycieli, którzy posiadają wykształcenie wyższe. Nauczyciele posiadają zróżnicowane stopienie awansu zawodowego. Uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów posiada więcej niż połowa nauczycieli.

Funkcjonowanie szkoły

W bieżącym roku szkolnym do szkoły uczęszcza około 710 dzieci, uczących się w 29 oddziałach, w tym trzech oddziałach przedszkolnych.  Tył SzkołyZajęcia lekcyjne trwają od godziny 08:00 do 15:25. W szkole są organizowane zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne, odbywające się w godzinach popołudniowych lub bezpośrednio po zajęciach obowiązkowych.
Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej. Stołówkę prowadzi zewnętrzna firma Gastrohouse. Uczniowie klas I-V korzystają z programów dla szkół „Owoce i warzywa” oraz „Szklanka mleka”.
Świetlica szkolna opiekuje się dziećmi w godzinach od 06:45 do 17:00. Biblioteka publiczna znajduje się w budynku szkolnym i jest dostępna dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie klas II i III w ramach wychowania fizycznego uczestniczą w zajęciach na basenie w Centrum Sportowym w Kielnie.

Skip to content