Legitymacje szkolne

Drodzy Rodzice uczniów klas pierwszych i nowych uczniów, którzy będą uczęszczali od 1 września 2024r. do Szkoły Podstawowej w Bojanie,

W związku z koniecznością przygotowania legitymacji szkolnych dla nowych uczniów zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z 07.06.2023, zwracam się z prośbą o dostarczenie zdjęć Państwa dzieci (dotyczy uczniów, których Rodzice nie dostarczyli zdjęć do legitymacji szkolnej przy składaniu wniosku o przyjęcie do szkoły) do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 05.08.2024r. ponieważ musimy zadbać o to, aby legitymacje szkolne zostały przygotowane na 01.09.2024r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojanie

Legitymacje szkolne
Skip to content