W ciągu całego roku szkolnego  w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w odbywały się warsztaty w klasach młodszych na temat współpracy oraz  szacunku wobec drugiej osoby. Dzieci bardzo chętnie brały udział w spotkaniach oraz wspólnie wykonały pracę plastyczną.

E. Gasiewicz

WARSZTATY  O WSPÓŁPRACY
Skip to content