#LaboratoriaPrzyszłości  Świetnie się bawimy i uczymy

We wrześniu i październiku uczniowie naszej szkoły wykorzystywali do nauki sprzęt zakupiony z programu Laboratoria Przyszłości. Przy okazji zajęć o różnych domach, jakie można spotkać na całym świecie, uczniowie z klasy Id budowali własne domy z magnetycznych klocków. Uczniowie klasy IIa na zajęciach rozwijających kreatywność również tworzyli konstrukcje z klocków magnetycznych oraz korzystali z zestawów BLOCKSBRICKS, które są doskonałym narzędziem do rozwijania wśród dzieci logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. Uczeń z klasy VIIIa używał maszyny do toczenia i wycinania w drewnie. Uczennice z klasy IVc stawiały swoje pierwsze kroki w szydełkowaniu, korzystając z szydełek i włóczek również zakupionych z programu Laboratoria Przyszłości.

Maria Sosińska

#LaboratoriaPrzyszłości Świetnie się bawimy i uczymy
Skip to content