Zgłoszenie do świetlicy szkolnej 2023/2024

Prosimy o wypełnienie i złożenie karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej wyłącznie przez rodziców pracujących. Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest świadczenie pracy przez obojga rodziców. W przypadku niedostarczenia oświadczenia o zatrudnieniu zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej będzie rozpatrywane w ostatniej kolejności.

Karty zapisu należy  pobrać z poniższego linku i wypełnione złożyć w sekretariacie do 04.09.2023r. do godz. 13.00

Karta zgłoszenia na świetlicę

Oświadczenie o zatrudnieniu

Zgłoszenie do świetlicy szkolnej 2023/2024
Skip to content