Na stronie Kuratorium ukazało się ogłoszenie, w którym określone są terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Poniżej link do informacji:

https://www.kuratorium.gda.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20212022/

 

Skip to content