Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bojanie od dnia 9.11.2020 r.

Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie szkoły.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, w dniach 9–29 listopada br. nasza szkoła będzie funkcjonowała w sposób następujący:

  • klasy 1–3 przechodzą na nauczanie zdalne – pracują wg normalnego planu zajęć na platformie Microsoft Teams (ewentualne zmiany przekażą wychowawcy);

  • klasy 4–8 kontynuują naukę zdalną w dotychczasowej formie;

  • świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom klas 1–3 (zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. szkoła jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III) W związku z tym uprzejmie prosimy Rodziców uczniów klas I-III zainteresowanych opieką świetlicową dla dzieci w dniach 9-29 listopada br. o złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej ram czasowych tejże opieki oraz oświadczenia, że Rodzic jest bezpośrednio zaangażowany w walkę z pandemią COVID-19. Podpisane skany prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 10.11.2020r. na adrespoczta@spbojano.pl

Informacja
Skip to content