W BIP Szkoły Podstawowej w Bojanie w zakładce Konkursy i Przetargi umieszczono:

„KONKURS OFERT NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOJANIE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW NA MIEJSCU W CELU ICH DALSZEJ ODSPRZEDAŻY POZA TERENEM SZKOŁY WRAZ Z DZIERŻAWĄ POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA” wraz z dokumentacją do pobrania.

Wybór oferty w konkursie

Wynik konkursu

 

Konkurs ofert
Skip to content