„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” – program edukacji morskiej dla klas piątych

Od marca do czerwca 2014 roku osiemnastu uczniów klas piątych szkoły podstawowej realizować będzie pomorski program edukacji  morskiej w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów województwa pomorskiego poprzez realizację programów rozwojowych kształtujących kompetencje kluczowe w obszarze regionalnej edukacji morskiej. Realizacja założonych w programie działań ma na celu rozbudzenie w młodzieży pasji do żeglarstwa, zainteresowania morzem oraz rozwój kompetencji  kluczowych, takich jak:

 • matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

Uczniowie zakwalifikowani do projektu w czerwcu 2013 r. podzieleni zostali na trzy grupy:

 
Grupa I
L.p. Nazwisko i Imię Klasa
1 Bikowska Marta 5A
2 Daniłowska Aleksandra 5A
3 Grabiński Michał 5A
4 Heland Szymon 5A
5 Wanke Zuzanna 5A
6 Wodniczak Joanna 5A
 
Grupa II
L.p. Nazwisko i Imię Klasa
1 Kuchnowski Dawid 5B
2 Piekarz Ewa 5B
3 Szulc Aleksandra 5B
4 Troka Natalia 5B
5 Woryna Julia 5B
6 Wullert Patrycja 5B
 
Grupa III
L.p. Nazwisko i Imię Klasa
1 Bejer Kacper 5B
2 Damasz Nadia 5B
3 Dziecielska Małgorzata 5B
4 Herrmann Paulina 5B
5 Krupa Maria 5B
6 Kuptz Paulina 5B

Działania skierowane do uczniów to:

 • Osiem dwugodzinnych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej, realizowanych od 17 marca 2014 r. według planu:- poniedziałek 7 i 8 godzina lekcyjna – grupa 3,
  – środa 7 i 8 godzina lekcyjna – grupa 2,
  – piątek 7 i 8 godzina lekcyjna – grupa 1
 • Prowadzane przez doświadczonych sterników i instruktorów jednodniowe zajęcia żeglarskie, które odbędą się w Pucku 29 maja 2014 roku.
 • Warsztaty edukacyjne, odbywające się w instytucjach związanych z edukacją morską i będące uzupełnieniem tematów realizowanych podczas zajęć pozalekcyjnych metodą projektu oraz praktycznych zajęć żeglarskich. Na każdą grupę uczniów przypada jeden moduł warsztatowy (lekcja muzealna, warsztaty w pracowniach i laboratoriach) w wymiarze 3 x 45 min.
 • Dwugodzinne zajęcia pedagogiczno-psychologiczne oraz dwugodzinne zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 • Edukacyjno-żeglarski piknik naukowy, który odbędzie się 14 marca 2014 roku w Wejherowie.
 • Obóz żeglarski będący nagrodą dla autorów najlepszych prac zrealizowanych metodą projektu, którzy zostaną wyłonieni w konkursie projektów.

Aktualizacja dn. 24 czerwca 2014 r.

We wtorek 24 czerwca 2014 roku uczniowie klas piątych szkoły podstawowej biorący udział w programie edukacji morskiej przedstawili na forum szkoły efekty swojej pracy.

Jako pierwsza zaprezentowała się grupa w składzie: Bikowska Marta, Daniłowska Aleksandra, Grabiński Michał, Heland Szymon, Wanke Zuzanna oraz Wodniczak Joanna. Uczniowie klasy V a  pokazali prezentację multimedialną „Niebezpieczne morze vs żeglarze”, przeprowadzili krótkie wywiady z nauczycielami i zaprosili przedstawicieli klas IV – VI do quizu o tematyce morskiej. Ważnym elementem ich pokazu była prezentacja modelu jachtu, jakim chcieli by udać się w rejs po Bałtyku, pokaz mody marynarskiej oraz omówienie najciekawszych miejsc na trasie rejsu.

Druga grupa projektowa to reprezentanci klasy V b: Kuchnowski Dawid, Piekarz Ewa, Szulc Aleksandra, Troka Natalia, Woryna Julia i Wullert Patrycja. Oni także przygotowali prezentację multimedialną związaną z tematyką morską pod tytułem „Jak powstał bursztyn?”. Oprócz odpowiedzi na to pytanie zebrani dowiedzieli się jak wydobywa się bursztyn i jakie są jego rodzaje. Piątoklasiści ubarwili pokaz wykonaniem piosenki „Bursztynek – kropelka złotych marzeń” oraz konkursem dla publiczności. Powiedzieli także o swoich wycieczkach edukacyjnych: pikniku naukowo żeglarskim w Wejherowie, warsztatach edukacji morskiej w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz jednodniowych zajęciach żeglarskich w Pucku.

Obu występom towarzyszyła oprawa muzyczna i dobra atmosfera. Organizatorzy byli zadowoleni z efektów swojej pracy i udziału w projekcie.

opiekun projektu Katarzyna Marczak 

 Zdjęcia zrobione podczas trwania projektu