ZGŁOSZENIA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do klasy I z podziałem na klasy zostanie udostępniona rodzicom 25 sierpnia 2020 r.

Do klasy I przyjęte są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bojanie, których rodzice złożyli zgłoszenie.  


DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOJANIE Z URZĘDU PRZYJMOWANE SĄ DZIECI  ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY

ZAPISU DO SZKOŁY DOKONUJĄ RODZICE NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO  ORAZ AKTU URODZENIA DZIECKA (DO WGLĄDU)

Zapraszamy rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bojanie do zgłaszania dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/21 i złożenia odpowiedniej dokumentacji w terminie do 14 lutego 2020 r:

– Zgłoszenie do klasy I wraz z załącznikiem => PLIK DO POBRANIA

– Karta dodatkowych informacji o dziecku => PLIK DO POBRANIA

– Oświadczenie religia/ etyka => PLIK DO POBRANIA

Obwód szkoły to miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki