Planowane terminy zebrań nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bojanie z rodzicami oraz spotkań indywidualnych w roku szkolnym 2020/21:

Zebrania klasowe:

  • 10.09.2020 r. (czwartek)

Spotkania indywidualne z rodzicami:

Szczegółowy harmonogram zebrań klasowych będzie wywieszony przed planowanym spotkaniem na stronie internetowej i wejściu do budynku szkolnego.

UWAGA

Informujemy, że zebranie rodziców klasy 6a (planowane na 10.09.20202 r.) odbędzie się w późniejszym terminie, o którym będziemy informowali. Na zebraniu zostaną rozdane rodzicom loginy logowania do dziennika elektronicznego. Rodzice, którzy pragną odebrać loginy wcześniej mogą zrobić to w sekretariacie szkoły.