Planowane terminy zebrań nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bojanie z rodzicami oraz spotkań indywidualnych w roku szkolnym 2019/20:

Zebrania klasowe:

  • 05.09.2019 r. (czwartek)
  • 07.11.2019 r. (czwartek)
  • 06.02.2020 r. (czwartek)
  • 02.04.2020 r. (czwartek)
  • 28.05.2020 r. (czwartek)

Spotkania indywidualne z rodzicami:

  • 17.10.2019 r. (czwartek)
  • 12.12.2019 r. (czwartek)
  • 07.05.2020 r. (czwartek)

Szczegółowy harmonogram zebrań klasowych będzie wywieszony przed planowanym spotkaniem na stronie internetowej i wejściu do budynku szkolnego.