Planowane terminy zebrań nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bojanie z rodzicami oraz spotkań indywidualnych w roku szkolnym 2018/19:

Zebrania klasowe

  • 06.09.2018 r.  (czwartek)
  • 08.11.2018 r. (czwartek)
  • 17.01.2019 r. (czwartek)
  • 21.03.2019 r. (czwartek)
  • 30.05.2019 r. (czwartek)

Spotkania indywidualne w godz. 16:30-17:30

  • 18.10.2018 r. (czwartek)
  • 12.12.2018 r. (czwartek) => 17:00-18:00
  • 25.04.2019 r. (czwartek)

Szczegółowy harmonogram zebrań klasowych będzie wywieszony przed planowanym spotkaniem na stronie głównej.