Planowane terminy zebrań nauczycieli Zespołu Szkół w Bojanie z rodzicami oraz spotkań indywidualnych w roku szkolnym 2017/18:

Zebrania klasowe

  • 07.09.2017 r. – czwartek
  • 09.11.2017 r. – czwartek
  • 11.01.2018 r. – czwartek
  • 15.03.2018 r. – czwartek
  • 30.05.2018 r. – środa

Spotkania indywidualne w godz. 16:30-17:30

  • 19.10.2017 r. – czwartek
  • 14.12.2017 r. – czwartek
  • 12.04.2018 r. – czwartek

Szczegółowy harmonogram zebrań klasowych będzie wywieszony przed planowanym spotkaniem na stronie głównej.