Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami wspomagającymi naukę uczniów w okresie zawieszenia nauki:

1. https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
2. https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne
3. https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
4. https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/
5. https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_13_Nauka_zdalna_w_czasie_zawieszenia_zajec_komunikat_MEN.DOCX