Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/20

W tym roku szkolnym Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie NNW dla uczniów w firmie Compensa, w załączeniu 4 warianty do wyboru.
Składkę wpłacamy na konto nr 91 1020 1811 0000 0702 0345 8387 tytułem: imię nazwisko dziecka, pesel i klasa, jednocześnie wypełniamy oświadczenie RODO i wysyłamy podpisany skan na adres mat.doradcy@gmail.com
 
UWAGA! Klasy 0 oraz 1 i dzieci wcześniej nieubezpieczone wpłacają plus 5 zł za miesiąc wrzesień do 15/09
 
Ewentualne wpłaty gotówkowe u przedstawiciela, który będzie pełnił dyżury w szkole rano 7:45 – 8:30

Ubezpieczyciel : Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
NIP 526 02 14 686, Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000 https://www.compensa.pl/

Agent opiekun: Jarosław Migdalski 606 960 484

Pakiet dokumentów do pobrania:

  • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (OWU NNW) w tym:
    – TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU
    – RODO
  • OŚWIADCZENIE
  • WARIANTY UBEZPIECZENIA NNW SZKOLNE IV – tabela

Ubezpieczenie NNW 2019-20.zip (121 pobrań)  rar