Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/19

W dniu 6 września 2018 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym dokonano wyboru ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie NNW zostało zawarte na okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Ubezpieczyciel : Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA ul. Inflancka 4B 00-189 Warszawa infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 www.aviva.pl

Polisa nr 100050064344 , agent opiekun Jarosław Migdalski 606 960 484

 

Pakiet dokumentów do pobrania:

  • Informacja o postanowieniach z wzorca umownego
  • Aviva dla uczniów i przedszkolaków – broszura
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA – WYPADEK
  • Postanowienia dodatkowe
  • TABELA PROCENTOWEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
  • Zgłoszenie szkody na osobie z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów i przedszkolaków

Ubezpieczenie 2018-19.zip (75 pobrań)  rar