Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/18

W dniu 7 września 2017r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym dokonano wyboru ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie NNW zostało zawarte na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Ubezpieczający:

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 

Nr polisy: 92104299

Kontakt do opiekuna klienta: Roman Dargacz tel. 602 138 800 

Zgłoszenie szkody w celu wypłaty odszkodowania można złożyć poprzez:

Poniżej zamieszczono informacje o wybranym wariancie ubezpieczenia NNW, warunkach ubezpieczenia oraz tabelę świadczeń.

Link do ogólnych warunków ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Link do tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Link do zgłoszenia szkody  https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

Ubezpieczenie NNW 17-18.pdf (61 pobrań)  ikona_pdf