Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Terminy postepowania rekrutacyjnego 2020-2021.docx (32 pobrania)  ikona word

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji NarodowejFilmy promujące Powiatowy Zespół Szkół nr 4

TECHNIKUM

https://drive.google.com/file/d/1_5AtAFl08e7NQHet4qRsuSEo-LO3EhFA/view?usp=sharing

LICEUM

https://drive.google.com/file/d/1ASlLyEJL_YmHmnUbsTN619x3IwmBnCpe/view?usp=sharing

BRANŻOWA

https://drive.google.com/file/d/1oEqcQsy7Y2fORsopV5mA_q3M130cFm8K/view?usp=sharingINFORMATOR DLA KANDYDATÓW – REKRUTACJA 2020
Folder rekrutacyjny 2020-21.pdf (251 pobrań)  ikona_pdf
Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej, sposobu przeliczania ocen na punkty, znaleźć można w wydanym Informatorze o gdyńskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, który dostępny jest także na: https://bit.ly/2RWZUdn  oraz na Facebooku Gdynia

 


Rozp. MEN dotyczące rekrutacji.pdf (57 pobrań)  ikona_pdf

Harmonogram rekrutacji wg. MEN.pdf (60 pobrań)  ikona_pdf

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 ze zm.) ustalam co następuje:

 1. Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów) o zasięgu:
 • międzynarodowym,
 • krajowym (ogólnopolskim),
 • wojewódzkim,
 • powiatowym,
 1. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
 • międzynarodowym – miejsca 1- 8,
 • krajowym (ogólnopolskim) – miejsca 1- 6,
 • wojewódzkim – miejsca 1-3,
 • powiatowym – miejsce 1-3,

oraz miejsca uznane za wysokie w zawodach mistrzowskich o randze:

 • międzynarodowej – miejsca 1- 20,
 • krajowej (ogólnopolskiej) – miejsca 1- 12,
 • regionalnej – miejsca 1- 6,
 • wojewódzkiej – miejsca 1- 3,

zgodnie z kalendarzem zawodów okręgowych lub polskich związków sportowych.

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:

– laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej,

– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.

Wykaz konkursów przedmiotowych:

1) przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z:

 1. języka polskiego,
  b. języka angielskiego,
  c. języka niemieckiego,
  d. historii,
  e. biologii,
  f. geografii,
  g. matematyki,
  h. fizyki,
  i. chemii,
  j. informatyki.
 2. Zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:

1) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

Uwaga: powyższa punktacja dotyczy wyłącznie zawodów wiedzy:

XXV KONKURS HISTORYCZNY im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

2) za uzyskany w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty tytuł:

– laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
– finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,

Uwaga: powyższa punktacja dotyczy wyłącznie zawodów wiedzy:

„Pomorski Turniej Wiedzy o Prawie”

3) za uzyskanie wysokiego miejsca w innych niż ww. zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Wykaz zawodów wiedzy – pdf 612KB
 2. Wykaz zawodów artystycznych – pdf 758KB
 3. Wykaz zawodów sportowych – pdf 496 KB

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji:

Akrobatyka sportowa, badminton, baseball i softball, biathlon, bilard, orientacja sportowa, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, ju jitsu, kajakarstwo, karate fudokan, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo (szosowe, torowe, MTB), kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, płetwonurkowanie sportowe, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, squash, snowboard, sporty motorowe, sport psich zaprzęgów, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Gry zespołowe:

Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej, sporty wrotkarskie.

Do listy dyscyplin sportu, dodaje się wyjaśnienie:

W przypadku, gdy dyscyplina sportu, z której osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, nie jest umieszczona, a absolwent legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

Uwaga:

 1. Wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 mogą być również zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, ujęte przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w wykazie na rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 http://www.kuratorium.gda.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol/
 2. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się na stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-ro.html