Chcemy, aby Szkoła Podstawowa w Bojanie była miejscem, w którym wszyscy uczniowie czują się bezpiecznie i dlatego w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła kolejny raz przyłączyła się do kampanii społecznej "Szkoła bez przemocy". jest to już jej VI edycja.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach. 

 

Kodeks SZKOŁY BEZ PRZEMOCY

1. Szkoła jest wspólnotą. 
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

 

 

KODEKS ZASAD SZKOLNYCH DO KOLOROWANIA
(klikając na rysunek możesz go pobrać w pełnym wymiarze, a także cały pakiet jest do pobrania pod linkiem => 
Kodeks SPB - kolorowanka (427 pobrań) – spakowane do formatu *.zip)

ZASADA 1. W mojej szkole nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają o dobry klimat. Wszystkim nam zależy, żeby czuć się w niej bezpiecznie.

Zasada 1

ZASADA 2. Wszyscy się szanujemy. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumieć innych.

Zasada 2

ZASADA 3. W mojej szkole szanuje się uczniów.
Zasada 3
 
ZASADA 4. Wszyscy staramy się, żeby w naszej szkole nie było przemocy.
Zasada 4
 
ZASADA 5. Gdy dzieje się coś złego, to moja szkoła tego nie ukrywa.
Zasada 5
 
ZASADA 6. Jeśli moja szkoła nie radzi sobie z problemami, prosi innych o pomoc.
Zasada 6
 
ZASADA 7. Wiem, do kogo mogę się zwrócić o pomoc, gdy spotyka mnie krzywda lub widzę krzywdę innych.
Zasada 7
 
ZASADA 8. W mojej szkole uczę się, co robić, gdy mam problemy albo jestem zezłoszczony.
Zasada 8
 
ZASADA 9. W mojej szkole rodzice i nauczyciele działają wspólnie, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś złego.
Zasada 9
 
ZASADA 10. W mojej szkole nagradza się dobre zachowania.
Zasada 10
 

Bieżące informacje na temat naszych działań związanych z przeciwdziałaniem agresji i przemocy, będziemy umieszczać na stronie internetowej szkoły.

Więcej informacji na temat kampanii znajdziecie Państwo na stronie internetowej programu.

 

Warto przeczytać: Strefa dla rodziców na stronie programu

Materiały zaczerpnięto ze strony programu Szkoła bez przemocy