Poniższy tekst oraz dodatkowe materiały dotyczące sześciolatków przygotowywanych do roli ucznia znajdziecie Państwo pod linkiem

 

Drodzy Rodzice!

Witamy na stronie poświęconej sześciolatkowi. Prezentujemy tu artykuły, opinie ekspertów, przykłady praktyk z innych krajów, przytaczamy najczęstsze wątpliwości rodziców wraz z odpowiedziami oraz zapraszamy do zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy.

W ostatnich latach rozpoczęto kompleksowe zmiany w zakresie wychowania i edukacji dzieci 5 i 6 -letnich. Obecnie, w okresie przejściowym decyzję o rozpoczęciu przez sześciolatka nauki w szkole podejmują rodzice dziecka.

Jednocześnie obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego objęto pięciolatki, które poprzez swobodną zabawę i odpowiednio zaaranżowane działania nauczyciela, rozwijają ciekawość, aktywność i samodzielność oraz kształtują umiejętności i wiadomości, ważne w edukacji szkolnej.
Zawarte w podstawie programowej treści i metody nauczania dla uczniów I klasy szkoły podstawowej są dostosowane do możliwości rozwojowych sześciolatków. Szczególną uwagę zwrócono na indywidualizację pracy z dzieckiem, wychodząc naprzeciw jego potrzebom, zainteresowaniom, zdolnościom, bądź też napotykanym trudnościom. Zmienione zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – jak najbliżej dziecka, bezpośrednio na terenie szkoły, dają wszystkim dzieciom możliwość korzystania ze wsparcia w każdej szkole, w której się uczą. Nauczyciele, razem ze specjalistami, jeśli będzie taka potrzeba, zaplanują dla dziecka jak najlepszą pomoc i takie formy pracy, dzięki którym pokona ono trudności i osiągać będzie sukcesy.
Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka i rodziny. Jak większość zmian niesie ze sobą zarówno szanse jak i potencjalne trudności oraz niepokoje. Sukces będzie zależeć od wielu czynników m. in: przygotowania dziecka, szkoły i rodziców oraz udzielonego im wsparcia.

Mamy nadzieję, że prezentowana strona będzie dla Państwa pomocna oraz rozwieje obawy i wątpliwości, związane z pełnieniem przez sześciolatka roli ucznia.

źródło: strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

 Dodatkowe informacje:

Sześciolatki gotowe do szkoły, szkoły gotowe na sześciolatki – rozpoczyna się II edycja konkursu „Mam 6 lat"! – źródło MEN

Wcześniejsza edukacja to szansa na rozwój dziecka – źródło MEN

Ulotka - Mam 6 Lat (289 pobrań)  – Ulotka informacyjna