Ze względu na ograniczenia lokalowe oraz obostrzenia sanitarne i BHP od dnia  09.09.2020 r. szkoła zapewnia opiekę świetlicową jedynie dla dzieci z klas 0-3, biorąc pod uwagę dodatkowo analizę wniosków według realnych potrzeb.

W pozostałych kwestiach prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły.Ze względu na sytuację epidemiczną, wytyczne GIS i trudności lokalowe, prosimy o wypełnienie i złożenie karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej wyłącznie przez rodziców pracujących*.

Karty zapisu należy  pobrać z poniższego linku i wypełnione złożyć w sekretariacie w godz. 9.00 – 14.00 do 04.09.2020r. do godz. 10.30

*Warunkiem przyjęcia do świetlicy szkolnej jest świadczenie pracy przez obojga rodziców.

Karta zapisu do świetlicy.docx (202 pobrania)  ikona word