WAŻNE DOKUMENTY

Karta zgłoszenia dziecka 0-III.docx (3 pobrania)  ikona word
Karta zgłoszenia dziecka 0-III.pdf (2 pobrania)  ikona_pdf
Karta zgłoszenia dziecka IV-VI.docx (1 pobranie)  ikona word
Karta zgłoszenia dziecka IV-VI.pdf (2 pobrania)  ikona_pdf

Regulamin świetlicy.doc (58 pobrań)  ikona word  Regulamin świetlicy.pdf (49 pobrań)  ikona_pdfŚwietlica szkolna w Zespole Szkól w Bojanie zaprasza dzieci przed lekcjami od 6:30 do 8:00 oraz po zajęciach lekcyjnych od 11:40 do 17:30.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku oraz odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

 

PLAN DNIA ŚWIETLICY:

11:40 – 12:50 czas na zabawę;

12:50 – 13:35 praca w ciszy, odrabianie lekcji, czytanie książek;

13:35 – 14:20 zabawy ruchowe, zajęcia tematyczne;

14:20 – 15:00 sprzątanie sali świetlicowej;

15:00 – 16:00 zabawy konstrukcyjne;

16:00 – 17:00 zabawy na korytarzu, zajęcia w sali informatycznej (w czwartki), kino;

17:00 – 17:30 sprzątanie sali, odpoczynek.