REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAPISU DO SZKOŁY DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO  ORAZ AKTU URODZENIA DZIECKA (DO WGLĄDU)

Zarządzenie Wójta z terminami rekrutacji.pdf (113 pobrań)   ikona_pdf

  • REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

–  Uchwała Rady Gminy Szemud - kryteria samorządowe oddział przedszkolny.pdf (134 pobrania)  ikona_pdf
–  Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego.pdf (216 pobrań)  ikona_pdf
–  Wniosek do oddziału przedszkolnego.pdf (169 pobrań)  ikona_pdf

–  Potwierdzenie woli zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego.docx (60 pobrań)  ikona word

  • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej.pdf (156 pobrań)

– Dziecko z obwodu (zamieszkałe w Bojanie, Dobrzewinie, Karczemkach)

Zgłoszenie do klasy pierwszej Z OBWODU.pdf (136 pobrań)   ikona_pdf

– Dziecko spoza obwodu (zamieszkałe w innych miejscowościach niż Bojano, Dobrzewino, Karczemki)

Uchwała Rady Gminy - kryteria samorządowe klasa pierwsza SPOZA OBWODU.pdf (52 pobrania)  ikona_pdf
Wniosek do klasy pierwszej SPOZA OBWODU.pdf (42 pobrania)  ikona_pdf