REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAPISU DO SZKOŁY DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO  ORAZ AKTU URODZENIA DZIECKA (DO WGLĄDU)

 

  • REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Wniosek do oddziału przedszkolnego.pdf (91 pobrań)  ikona_pdf
Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego.pdf (107 pobrań) ikona_pdf
Zarządzenie Wójta - wzór wniosku do oddziału przedszkolnego.pdf (45 pobrań)  ikona_pdf

  • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

– Dziecko z obwodu (zamieszkałe w Bojanie, Dobrzewinie, Karczemkach)

Zgłoszenie do klasy pierwszej SP - Z OBWODU.pdf (53 pobrania)  ikona_pdf
Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej SP.pdf (70 pobrań)  ikona_pdf

– Dziecko spoza obwodu (zamieszkałe w innych miejscowościach niż Bojano, Dobrzewino, Karczemki)

Wniosek do klasy pierwszej SP - SPOZA OBWODU.pdf (34 pobrania)  ikona_pdf
Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej SP.pdf (70 pobrań)  ikona_pdf

  • POTWIERDZENIE WOLI

– zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej szkoły podstawowej

Potwierdzenie woli.pdf (64 pobrania)  ikona_pdf

  • POZOSTAŁE DOKUMENTY

–  Karta dodatkowych informacji o dziecku.pdf (32 pobrania)  ikona_pdf
–  Oświadczenie - dane osobowe.pdf (16 pobrań)  ikona_pdf
–  Oświadczenie - religia-etyka.pdf (21 pobrań)  ikona_pdf