REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAPISU DO SZKOŁY DOKONUJĄ RODZICE NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO  ORAZ AKTU URODZENIA DZIECKA (DO WGLĄDU)

 

  • REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Z OBWODU)

Zapraszamy rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej do zgłaszania dzieci do klasy I na rok szkolny 2019/20.

Obwód szkoły to miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki

–  Zgłoszenie do klasy pierwszej z obwodu.docx (149 pobrań)  ikona word
–  Karta dodatkowych informacji o dziecku.docx (101 pobrań)  ikona word
–  Oświadczenie dot. religii-etyki.docx (75 pobrań)  ikona word

 


  • TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLAS I SP (SPOZA OBWODU)

Zarządzenie Wójta nr 56 z terminami rekrutacji.pdf (200 pobrań)  ikona_pdf

 

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zarządzenie Wójta nr 57 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do OP.pdf (108 pobrań)  ikona_pdf
–  Wniosek o przyjęcie dziecka do OP.pdf (156 pobrań)  ikona_pdf

 

  • REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

–  Uchwała Rady Gminy Szemud - kryteria samorządowe oddział przedszkolny.pdf (311 pobrań)  ikona_pdf
–  Potwierdzenie woli zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego.docx (186 pobrań)  ikona word

 

  •  ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I OP W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

–  Zasady rekrutacji do przedszkoli i OP.docx (186 pobrań)  ikona word