Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Postanowienia końcowe:

  1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły został przedstawiony społeczności szkolnej przez wychowawców poszczególnych klas we wrześniu.
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu 06.09.2017 r.
  3. Program wychowawczo-profilaktyczny został zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w dniu 07.09.2017 r.
  4. Program wychowawczo-profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 31.08.2017 r.

Program wychowawczo-profilaktyczny.docx (84 pobrania)  ikona word

Program wychowawczo-profilaktycznt.pdf (69 pobrań)  ikona_pdf