Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Postanowienia końcowe:

  1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły został przedstawiony społeczności szkolnej przez wychowawców poszczególnych klas we wrześniu.
  2. Program wychowawczo-profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu 06.09.2018 r.
  3. Program wychowawczo-profilaktyczny został zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w dniu 06.09.2018 r.
  4. Program wychowawczo-profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 31.08.2018 r.

Program wychowawczo profilaktyczny 2018-2019.docx (92 pobrania)  ikona word

Program wychowawczo-profilaktyczny 2018-2019.pdf (81 pobrań)  ikona_pdf