Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Postanowienia końcowe:
1. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został przedstawiony społeczności szkolnej przez wychowawców poszczególnych klas w listopadzie.
2. Program wychowawczo – profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu 5.11.2019 r.
3. Program wychowawczo – profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 7.11.2019 r.
4. Program wychowawczo – profilaktyczny został zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w dniu 07.11.2019 r.

  Program wychowawczo-profilaktyczny 2019-20.pdf (135 pobrań)  ikona_pdf