HARMONOGRAM
ODDAWANIA PODRĘCZNIKÓW
z roku szkolnego 2019/2020

3.08.2020 r.  klasy:

 • IA – 9.00-10.00
 • IB – 10.00-11.00
 • IC – 11.00-12.00
 • IIA – 12.00-13.00
 • IIB – 13.00-14.00

4.08.2020 r. klasy:

 • IIC – 9.00-10.00
 • IIIA – 10.30-11.30
 • IIIB – 12.00-13.00
 • IIIC – 13.30-14.30

5.08.2020 r. klasy:

 • IVA – 9:00-10:00
 • IVB – 10:30-11:30
 • VA – 12:00-13:00
 • VB – 13:30-14:30

6.08.2020 r. klasy:

 • VC – 9:00-10:00
 • VIA – 10:30-11:30
 • VIB – 12:00-13:00
 • VIC – 13:30-14:30

7.08.2020 r. klasy:

 • VIIA – 9:00-10:00
 • VIIB – 11:00-12:00


W roku szkolnym 2019/20  szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych wszystkim uczniom klas szkoły podstawowej.

Podręczniki dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego (podręcznik do edukacji przedszkolnej, języka angielskiego, religii) zostaną  zakupione na pierwszym spotkaniu z rodzicami we wrześniu.

Rodzice uczniów uczęszczających na lekcje religii są zobowiązani zakupić wskazany przez szkołę podręcznik (wykaz podręczników także do pobrania poniżej).

Klasa I: Książka „Żyjemy w Bożym Świecie”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa II: Książka „Idziemy do Jezusa”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa III: Książka i ćwiczenia „Jezus jest z nami”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa IV: Książka i ćwiczenia o tym samym tytule „Miejsce pełne Bogactw”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa V: Książka i ćwiczenia o tym samym tytule „Spotkania uBogacające”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa VI: Książka i ćwiczenia o tym samym tytule „Tajemnica Bogatego życia”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa VII: Książka „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa VIII: Książka „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”. Wyd. Jedność – Kielce