W roku szkolnym 2019/20  szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych wszystkim uczniom klas szkoły podstawowej.

Podręczniki dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego (podręcznik do edukacji przedszkolnej, języka angielskiego, religii) zostaną  zakupione na pierwszym spotkaniu z rodzicami we wrześniu.

Rodzice uczniów uczęszczających na lekcje religii są zobowiązani zakupić wskazany przez szkołę podręcznik (wykaz podręczników także do pobrania poniżej).

Klasa I: Książka „Żyjemy w Bożym Świecie”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa II: Książka „Idziemy do Jezusa”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa III: Książka i ćwiczenia „Jezus jest z nami”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa IV: Książka i ćwiczenia o tym samym tytule „Miejsce pełne Bogactw”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa V: Książka i ćwiczenia o tym samym tytule „Spotkania uBogacające”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa VI: Książka i ćwiczenia o tym samym tytule „Tajemnica Bogatego życia”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa VII: Książka „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”. Wyd. Jedność – Kielce
Klasa VIII: Książka „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”. Wyd. Jedność – Kielce