W roku szkolnym 2018/19  szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych wszystkim uczniom klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Rodzice uczniów uczęszczających na lekcje religii  są zobowiązani zakupić wskazany przez szkołę podręcznik (wykaz podręczników do pobrania poniżej).

Podręczniki dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego  zostaną  zakupione na pierwszym spotkaniu z rodzicami we wrześniu.