Zaktualizowano informację o PODRĘCZNIKACH na rok szkolny 2019/20

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

Wymiar intelektualny

W całej Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt seminariów naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie Jana Pawła II. Mają one na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.


Kontynuuj czytanie Dzień Papieski

Tagi:

Dnia 13.10.2009 r. odbył się apel dotyczący Dnia Edukacji Narodowej.
Występy zorganizowały klasy 0-3, a także częściowo klasy 4-6, dla naszych nauczycieli i personelu szkolnego. Była to forma podziękowania za pracę dla nas, abyśmy mogli stawać się mądrzejsi.


Kontynuuj czytanie Dzień Edukacji Narodowej

Tagi:

12 października 2009 roku – to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia 41 uczniów klas pierwszych zdało swój pierwszy "szkolny egzamin" i zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej w Bojanie.

Do uroczystości ślubowania dzieci przygotowywały się od początku roku szkolnego. Uczyły się piosenek, wierszy, poznawały prawa i obowiązki ucznia.

Mimo dużej tremy, program artystyczny wypadł znakomicie. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie. Następnie pani Dyrektor symbolicznym ołówkiem pasowała każde dziecko. Wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy, a każda klasa obdarowała pierwszaki prezentami.

Po oficjalnej części uroczystości, dzieci udały się na poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

Tagi:

„Oby na ziemi zwyciężył pokój”. Pod takim hasłem obchodzi się co roku 21 września Międzynarodowy Dzień Pokoju. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła go w roku 1982. Wzywa ona wszystkie państwa świata do zachowania w tym dniu zawieszenia broni.

Dzień Pokoju został proklamowany przez ONZ w 1981 roku. Od 2001 roku jest obchodzony 21 września. W intencji ONZ data ta miała także stać się dniem powszechnego zawieszenia broni oraz wyrzeczenia się przemocy.


Kontynuuj czytanie Międzynarodowy Dzień Pokoju

Tagi:

W szkole w Bojanie dnia 17 września 2009r. została przeprowadzona próbną ewakuację uczniów i pracowników szkoły. Ćwiczenia ewakuacyjne wynikają z przepisów prawa o ochronie przeciwpożarowej.

Celem próbnych ćwiczeń jest praktyczne sprawdzenie znajomości zasad ewakuacji z budynku przez uczniów i pracowników w przypadku sytuacji awaryjnej. Akcja ma również na celu zweryfikowanie skuteczności procedur ewakuacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obecnym w obiekcie.

Do naszych ćwiczeń przyłączyła się Ochotnicza Straż Pożarna z Bojana. Przybyli samochodem wyposażonym między innymi w zbiornik wodny, agregat wysokociśnieniowy. Strażacy pokazali sposób gaszenia płonącego stosu słomy.

Uczniowie bogatsi w wiedzę i doświadczenie wrócili do szkoły.

dyrektor mgr Danuta Hefta

Tagi:

Ile razy każdy z nas spogląda w nocne niebo poszukując np. Wielkiego Wozu? Może zastanawialiśmy się też nad wpływem gwiazd na nasze życie? O prawach i mitach związanych z kosmosem widzianym z Ziemi można zapoznać się w bardzo ciekawym miejscu – sali projekcyjnej Akademii Morskiej w Gdyni. Byliśmy w niej całą grupą (klasa IIb) 16 września 2009 roku pogłębiając wiedzę z astronomii. Podziwialiśmy z bliska tysiące gwiazd i inne ciała niebieskie.


Kontynuuj czytanie Wycieczka do Planetarium

Tagi:

Dnia 15 września 2009 r. klasa Va wraz z wychowawcą oraz opiekunami udała się na edukacyjną wycieczkę szkolną do Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Jest to fascynujące laboratorium dla małych i dużych odkrywców, w którym można namacalnie poznawać prawa fizyki i przyrody. Ta niezwykła pracownia doświadczalna jest wielkim placem zabaw.


Kontynuuj czytanie Centrum Nauki EXPERYMENT – Wycieczka

Tagi: