Informacja na temat „Programu Dobry Start 300 dla każdego ucznia” dostępna w menu w dziale RODZICE

Łączymy Pokolenia - baner

25 listopada w naszej szkole miało miejsce spotkanie autorskie z mieszkającą w Koleczkowie poetką i malarką, panią Haliną Szymańską.

To literackie wydarzenie było dalszym etapem projektu  „Łączymy pokolenia”, który jest realizowany w naszej szkole.

W  scenerii   własnych  prac  plastycznych  (obrazów , aniołów i decoupage)  i  przy  blasku  świec  poetka  czytała  wiersze z nowego tomiku poezji pt. „Wiersze i wierszole”.  Po autorskiej prezentacji wierszy uczestnicy spotkania wspólnie tworzyli  kolejną zwrotkę do przeczytanego utworu, czemu towarzyszyło wiele emocji. Nowa strofa została zapisana na planszy przez Jakuba Pazika.

W drugiej części spotkania  zebrani  wykonywali  ilustracje do poznanych  wierszy. Autorka zdradziła nam, że  powstanie francuska wersja tego tomiku, gdzie być może będą wykorzystane prace plastyczne wykonane na dzisiejszym spotkaniu. Przy okazji  poinformowała  zebranych, że do tomiku, który miała w ręce ilustracje wykonały dzieci z naszej gminy Szemud. Wśród nich znalazła się praca Patrycji  Wullert – uczennicy naszej szkoły.

Uroczystość uświetnił poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia.

Na pożegnanie obdarowaliśmy poetkę brawami jak podziękowanie za tak wspaniałe spotkanie.

Barbara Plutowska 

Tagi:

Dnia 19 listopada bieżącego roku odbyło się spotkanie z policjantem. Tematyka obejmowała wyjaśnienie pojęć: „czynu karalnego” i „demoralizacji” wśród uczniów.

Policjant odpowiadał na pytania oraz tłumaczył znaczenie wyżej wymienionych określeń. Spotkanie przebiegało dynamicznie i wniosło wiele nowych informacji.

 

Tagi:

experyment

18 listopada po raz kolejny uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bojanie mieli okazję odwiedzić  Centrum Nauki Experyment w Gdyni pod opieką: p. Beaty Wiśniewskiej, p. Alicji Roszman-Koss, p.Elżbiety Gorczyńskiej oraz p. Agnieszki Bubacz. Na samym początku przeszliśmy do sali, w której odbyły się zajęcia dydaktyczne, pt. „Złap oddech”. Przybliżyły one dzieciom budowę i funkcjonowanie układu oddechowego człowieka. Uczniowie wzięli  również udział w ciekawym doświadczeniu ze świeczką. Następnie przeszliśmy na salę ,w której znajdowały się stanowiska, przy których odkrywcy – amatorzy na własną rękę mogli przeprowadzić różnego rodzaju doświadczenia i zrozumieć zjawiska występujące w przyrodzie. Przypomnieli sobie proste zasady fizyki, optyki oraz pogłębili wiedzę o środowisku i anatomii. Uczniowie bardzo chętnie korzystali z interaktywnych urządzeń. Mogli dotknąć każdy z eksponatów, wypróbować działanie rozmaitych urządzeń, przeprowadzać eksperymenty. Komponowali własne melodie przy pomocy nietypowych instrumentów. Dzieci miały okazję "wejść" do bańki mydlanej. Sprawdzić, ile energii potrzeba, aby przejechać 100 metrów na wózku inwalidzkim. Wizyta w „Experymencie”  to wspaniała zabawa i nauka poza szkołą. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli pod ogromnym wrażeniem zjawisk, których doświadczyli w Centrum Nauki i poczuli się przez moment jaki prawdziwi odkrywcy.

Beata Wiśniewska 

Tagi:

Łączymy Pokolenia - baner

Dnia 18 listopada w szkole w Bojanie odbyło się spotkanie z mieszkańcami pn.”Wieczór wspomnień”, jako dalszy ciąg realizacji projektu pt.”Łączymy pokolenia”. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Szemud. Wśród przybyłych były rodziny z Bojana z którymi nauczyciele i dzieci przeprowadzili wywiady związane z historia życia ich rodzin od czasu II wojny światowej do dzisiaj. Obecni obejrzeli przy świecach program artystyczny napisany w oparciu o  kroniki Bojana przygotowany przez panią Katarzynę Szkodzińską i Elżbietę Halman. Następnie rozpoczął się konkurs piosenek  karaoke. W śpiew zaangażowali się wszyscy obecni. Na koniec zostali wyłonieni  zwycięzcy: Pani Renata Drawc, pan Jacek Nawrocki i pani Gertruda Freiberg, którzy otrzymali nagrody. Pozostałych uczestników wyróżniono i nagrodzono brawami. Na tym nie skończyła się uroczystość. Był jeszcze poczęstunek, słodycze dla dzieci i zwiedzanie Izby Pamięci. Mieszkańcy byli zachwyceni  patrząc na swoje zdjęcia i czytając spisane historie ich wspomnień. Wieczór zakończył się w przesympatycznej  atmosferze.

dyr mgr Danuta Hefta 

Tagi:

Dnia 15 listopada 2010r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego placu zabaw zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bojanie, który wykonano w ramach projektu pn. „Budowa wiejskiego placu zabaw w Bojanie”. Wspomniana inwestycja zrealizowana została na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.09.03.00-00-116/09-00z dnia 13.07.2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gmina skutecznie pozyskała fundusze na ten projekt obok innych będących w trakcie realizacji w m. Koleczkowo (zaplecze sportowe dla boiska sportowego), Częstkowo (plac treningowy dla strażaków).


Kontynuuj czytanie Nowy Plac Zabaw

Tagi:

orzełW dniu 10 listopada 2010r. uczniowie klasy V A i VI B pod opieką pani mgr Elżbiety Gorczyńskiej wzięli udział w uroczystości związanej z 92 rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski. Było to wydarzenie edukacyjno-wychowawcze i patriotyczne zaprezentowane w zrozumiałej formie dla całej społeczności szkolnej. To najważniejsze święto państwowe podkreślały odpowiednio dobrane do uroczystości dekoracje i galowe stroje uczniów. W nastroju powagi i zadumy pani dyrektor Danuta Hefta, pani wicedyrektor Barbara Hulbój, nauczyciele i młodzież naszej szkoły odśpiewali hymn narodowy, a następnie obejrzeli i wysłuchali  pięknego montażu słowno-muzycznego. Dzieci recytowały miedzy innymi takie wiersze jak: ,,Polska w niewoli” i ,,Do mego syna” Edwarda Słońskiego, ,,Starym szlakiem” i ,,Zmartwychwstanie” Józefa Mączki, ,,Rzadko na moich wargach” Jana Kasprowicza. W odśpiewaniu piosenek ,,Wojenko, wojenko” i ,,Przybyli ułani” uczniom klasy V A i VI B pomogła cała społeczność szkolna. Ta piękna uroczystość była wspaniałą lekcją  pamięci o przeszłości.

mgr Elżbieta Gorczyńska 

Tagi:

Łączymy Pokolenia - baner

 

Szkoła Podstawowa w Bojanie obchodziła niedawno swoje wielkie święto. W piątkowy, szczególny dzień – 29 października 2010 roku – otworzyliśmy w naszej placówce Izbę Pamięci. Przedsięwzięcie to zostało połączone z realizacją projektu europejskiego i gminnymi uroczystościami na cmentarzu w Głodowie, pokazem multimedialnym, koncertem pieśni patriotycznej w wykonaniu uczniów SP oraz poczęstunkiem dla zaproszonych gości.p. Bolesław Bork z dyrektorką szkoły p. mgr Danutą Heftą

         Na uroczystość zostały zaproszone liczne osoby z naszego regionu. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Ksiądz Proboszcz Mirosław Bużan oraz  p. Bolesław Bork – były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojanie, prozaik i poeta kaszubski, przedstawiciele Urzędu Gminy Szemud, Radni Gminy Szemud, Wicekonsul Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”, dyrektorzy szkół.


Kontynuuj czytanie Łączymy Pokolenia – Otwarcie Izby Pamięci

Tagi: