Zaktualizowano zakładkę UBEZPIECZENIE
Uczniowie zamieszkali na teranie Gminy Szemud mają możliwość korzystania z bezpłatnej komunikacji w obrębie Gminy Szemud – dotyczy to linii nr 191 i 193. Podstawą do bezpłatnego przejazdu jest aktualna legitymacja szkolna z adresem zamieszkania w gminie Szemud.

PasowanieDnia 10 października 2011r. w Szkole Podstawowej w Bojanie odbyła się  uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej.

Tego dnia 43 uczniów klas pierwszych zdało swój pierwszy szkolny egzamin.

Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się pod okiem swoich wychowawczyń, p. Alicji Roszman-Koss oraz p. Beaty Wiśniewskiej od początku roku szkolnego. Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia. Uroczystość ślubowania odbyła się na szkolnym korytarzu, który na ten dzień przybrał wyjątkowy, uroczysty wygląd, a  uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych i założyli granatowe birety.

Na początek Dyrektor Szkoły, p. Danuta Hefta skierował do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej. Następnie uczniowie przy dźwiękach poloneza zatańczyli swój pierwszy taniec oraz  zaprezentowali to, czego nauczyli się przez pierwsze  tygodnie nauki. Również uczniowie klas starszych powitali pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie i skierowali do nich ciepłe słowa otuchy. Mimo tremy wszystko wypadło wspaniale. Najważniejszym momentem uroczystości było uroczyste ślubowanie:

 

Ślubuję uroczyście!

1. Będę zawsze dbał o dobre imię szkoły.

2. W pełni wykorzystam czas przeznaczony na naukę.

3. Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.

4. Będę przestrzegał porządku w klasie i w szkole.

5 .Będę się starał o coraz wyższe osiągnięcia w nauce.

 

Następnie uczniowie zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej w Bojanie, przy pomocy symbolicznego ołówka, a wychowawczyni klasy IA wręczyła wszystkim  pamiątkowe dyplomy.

Po uroczystości rodzice przygotowali na ten wyjątkowy dzień słodką niespodziankę w postaci rożków obfitości i zaprosili swoje pociechy na poczęstunek przygotowany w salach lekcyjnych.

 

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce
i jak najlepszych ocen na pierwszym szklonym świadectwie.

Beata Wiśniewska 

Tagi:

Experyment07 października 2011 roku uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Bojanie po raz pierwszy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych odwiedzając  Centrum Nauki Experyment  w Gdyni.

Na samym początku przeszliśmy do sali, w której odbyły się zajęcia, pt. „I Ty zostaniesz Robinsonem”. Spotkanie to nauczyło uczniów jak odnaleźć się w lesie oraz jak radzić sobie z problemami, które mogą nas tam spotkać. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, miedzy innymi, jak:

 
 • tropić zwierzęta,
 • przepowiadać pogodę,
 • posługiwać się kompasem,
 • ubrać się na wycieczkę,
 • rozpoznać, które rośliny leśne są trujące, a które możemy jeść.   

 Następnie przeszliśmy na salę, w której znajdowały się stanowiska, przy których odkrywcy – amatorzy na własną rękę mogli przeprowadzić różnego rodzaju doświadczenia i zrozumieć zjawiska występujące w przyrodzie. Przypomnieli sobie proste zasady fizyki, optyki oraz pogłębili wiedzę o środowisku i anatomii. Uczniowie bardzo chętnie korzystali z interaktywnych urządzeń. Mogli dotknąć każdy z eksponatów, wypróbować działanie rozmaitych urządzeń, przeprowadzać eksperymenty. Komponowali własne melodie przy pomocy nietypowych instrumentów. Dzieci miały okazję "wejść" do bańki mydlanej. Sprawdzić, ile energii potrzeba,  aby przejechać 100 metrów na wózku inwalidzkim. Wizyta w „Experymencie”  to wspaniała zabawa i nauka poza szkołą. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli pod ogromnym wrażeniem zjawisk, których doświadczyli w Centrum Nauki  i poczuli się przez moment jak prawdziwi odkrywcy.

Beata Wiśniewska 

 

Tagi:

Konkurs matematyczny "I  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia" odbył się w naszej szkole w dniu 23.09.2011 r. Skierowany był do wszystkich chętnych uczniów klas IV – VI.Sowa

Zmagania konkursowe poprzedziły dwa dni treningów. Nauczyciele matematyki podczas przerw  zadawali uczniom działania do obliczenia. Aby rozwiązać zadanie uczeń musiał wykorzystać tabliczkę mnożenia. Za dobrą odpowiedź uczeń otrzymywał cukierka.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej.

Do konkursu przystąpiły aż 64 osoby.

Laureatami konkursu, otrzymując tytuł "Eksperta Tabliczki Mnożenia", zostali:

 1. Zalewski Mikołaj IV b
 2. Bieńkowska Natalia V a
 3. Blachowski Damian V a
 4. Wodniczak Magdalena V b
 5. Żebrowski Tomasz V b
 6. Niziołek Jakub   VI a
 7. Urbańska Anna VI a
 8. Głowaczewski Jędrzej VI b
 9. Grablowski Dawid VI b

Gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku do kolejnej edycji konkursu!

Organizatorzy konkursu: Katarzyna Kalkowska, Katarzyna Marczak 

 

Tagi:

23 września 2011 r. o godzinie 12:05 odbyła się próbna ewakuacja szkoły. Bardzo sprawnie, bez przepychanek i zamętu nauczyciele wyprowadzili wszystkich uczniów, pozostali pracownicy szkoły również opuścili budynek szkoły. W ciągu trzech minut, wszyscy znajdowali się już na ustalonym miejscu ewakuacji, czyli na boisku szkolnym. W sumie ewakuowano 231 uczniów. Nauczyciele jak i pozostały personel poprawnie, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową wypełnili swoje obowiązki wynikające z dyrektyw tego dokumentu.

koordynator ds. bezpieczeństwa 

Tagi:

BiskupinNiesamowitą przygodę przeżyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bojanie.
We wtorek, 20 września 2011r. miały okazję uczestniczyć w Festynie Archeologicznym. Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami wybrali się na wycieczkę szkolną do Biskupina.

Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce zawierających pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Oprócz rekonstrukcji w Biskupinie znajduje się muzeum, a w każdym trzecim tygodniu września odbywa się tam festyn biskupiński, obejmujący prezentacje eksperymentalne i pokazy odtwórcze.
W tym roku uczestniczyliśmy w imprezie pt.: „Grecja – Narodziny Europy”.Biskupin

We wspaniałym Dniu Muzy Historii i Filozofii – Klio, mieliśmy możliwość obejrzenia pokazów ludowych tańców greckich – zespołu „Fundakia". Wysłuchaliśmy również wspaniałego koncertu pieśni starogreckich. Zachwycaliśmy się również starożytnymi wynalazkami wprost z Centrum Nauki Kopernika. Jednak największą atrakcją okazały się: malowanie twarzy (makijaż grecki), strzelanie  z łuku oraz poddanie się torturom kata. Skosztowaliśmy greckiej kuchni, nauczyliśmy się pisać i czytać w szkółce greckiej, lepiliśmy i konstruowaliśmy greckie naczynia.Biskupin

Bez wątpienia, wyjazd do Biskupina był wyzwaniem  i wielką przygodą. Uczniowie wrócili wieczorem do swoich domów, szczęśliwi i pełni wrażeń.

mgr Justyna Kurlapska 

Tagi:

Dnia 15 września 2011 roku w Szkole Podstawowej w Bojanie odbył się apel poświęcony Międzynarodowej Akcji „Sprzątanie Świata”, w którym wystąpili uczniowie z klasy Vb i VIb. Po apelu wszyscy uczniowie wzięli udział w Międzynarodowej Akcji Sprzątanie Świata. Dzieci zaopatrzone w worki na śmieci i rękawiczki jednorazowe uporządkowały wyznaczone tereny w pobliżu szkoły.
Idea „sprzątania” polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadów. Wybierane są takie miejsca, w których zwykle licznie gromadzą się ludzie, jak parki, drogi publiczne, plaże, rzeki i jeziora. Zebrane śmieci powinny być następnie właściwie posegregowane i poddane recyklingowi.

Cele akcji „Sprzątanie Świata” są następujące:

 • skupienie mieszkańców całego świata wokół prostej metody poprawienia stanu ich środowiska naturalnego,
 • zwrócenie uwagi międzynarodowych środków przekazu, rządów, środowisk przemysłowych i władz lokalnych na problemy ochrony środowiska, a zwłaszcza na konieczność ograniczania ilości odpadów, ich składowania i przetwarzania.

„Sprzątanie Świata” nie jest jednodniową akcją. Ma pomóc w wyrobieniu postaw i zachowań, które powinny stać się stylem naszego życia.

Hanna Ossowska

Tagi:

W tym roku szkolnym został uruchomiony Elektroniczny Dzienniczek Ucznia. Do sekcji logowania można przejść wybierając właściwy odnośnik z MENU lub klikając w ten link EDU.

W dzienniczku będzie można znaleźć:

– oceny i obecności swojego dziecka
– informację o sprawdzianach
– informację o zachowaniu i uwagach
– zadane prace domowe
– plan zajęć i terminy przerw w zajęciach
– informację o wydarzeniach i wycieczkach klasowych,

a także kanał wiadomości RSS, za pomocą którego zasuskrybujecie Państwo informację o zmianach na Waszym koncie po każdorazowej dodanej informacji.

Każdy z rodziców uczestniczący w zebraniu szkolnym otrzymał indywidualny LOGIN i HASŁO za pomocą którego można zalogować się na stronie dzienniczka.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z EDU. Mamy nadzieję, że polubicie Państwo ten rodzaj bardzo szybkiej i dostępnej bez przerwy informacji o postępach w nauce waszych pociech.

Tagi: