Informacja na temat „Programu Dobry Start 300 dla każdego ucznia” dostępna w menu w dziale RODZICE

26 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Bojanie odbyło się spotkanie z najstarszymi mieszkańcami wsi, którzy osobiście znali, bądź byli uczniami Feliksa Ciepłucha – jednego z kierowników szkoły w Bojanie. Wśród niezwykłych gości byli: p. Jadwiga Dargacz, p. Teodor Potrykus, p. Bronisław Grablowski, p. Józef Szczodrowski. Swoją obecnością zaszczycili nas również radni gminy Szemud: p. Jacek Nawrocki i p. Kazimierz Mach oraz sołtys Bojana p. Wojciech Korbolewski. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu pt. „Łączymy pokolenia”. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali przepiękny występ artystyczny. Dzieci uczęszczające na lekcje języka kaszubskiego wystąpiły w tradycyjnych strojach regionalnych i zaśpiewały alfabet kaszubski i piosenki w tymże języku. Nad całością czuwała Elżbieta Halman – nauczycielka języka kaszubskiego w naszej szkole. Uczniowie klas szóstych, pod kierunkiem p. Elżbiety Gorczyńskiej, wzięli udział w teleturnieju 1 z 10, w którym wykazali się ogromną wiedzą na temat życia i działalności Feliksa Ciepłucha. Wszyscy uczniowie otrzymali słodkie nagrody. Następnie każdy z przybyłych gości podzielił się wspomnieniami związanymi z Feliksem Ciepłuchem. Opowiadali anegdoty i zdarzenia z lat dziecięcych i młodzieńczych, wspominali z rozrzewnieniem dawnego nauczyciela. Wieczór przebiegał w przesympatycznej atmosferze. Tego typu spotkania są żywą lekcją historii, łączą pokolenia.

Maria Matysek 

Tagi:

„ Jes­tem nie po to, aby mnie kocha­li i podzi­wiali, ale po to,
abym ja działał i kochał. Nie obo­wiązkiem otocze­nia po­magać
mnie, ale ja mam obo­wiązek troszcze­nia się o świat, o człowieka.”

                                               Janusz Korczak

W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka 26 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół w Bojanie odbył się Dzień Korczaka. Dla uczczenia Roku Korczaka przybliżono uczniom postać pedagoga Janusza Korczaka. Uczniowie zapoznali się z sylwetką tego wielkiego człowieka dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej. Uczniowie klas I-III obejrzeli film „Król Maciuś I” nakręcony na podstawie powieści Janusza Korczaka, natomiast uczniowie klas IV-VI i Gimnazjum obejrzeli Film Andrzeja Wajdy pt. „Korczak”. Jest to film historyczny oparty na biografii Janusza Korczaka oraz faktach z II Wo jny Światowej. Wykorzystano w nim autentyczne zdjęcia z getta warszawskiego. Został nakręcony w technice czarno-białej. Scenariusz został oparty na podstawie pamiętnika Janusza Korczaka. Akcja dzieła rozgrywa się podczas II Wojny Światowej w domu sierot dla dzieci żydowskich, a następnie w warszawskim getcie. Film pokazuje m. in. walkę głównego bohatera z okupantem, bezwarunkową miłość i poświecenie dla dzieci oraz stosunek hitlerowców do ludności pochodzenia żydowskiego.  Film „Korczak” ze względu na wymowę, przesłanie oraz grę aktorów jest wspaniałym dziełem historyczno-biograficznym i piękną lekcją historii.

Maria Matysek 

Tagi:

BerlinW dniach 03 – 06.06.2012 r. uczniowie klas gimnazjalnych udali się na wycieczkę do Niemiec. Celem naszej wycieczki była stolica Niemiec – Berlin, oraz Poczdam – miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Berlin i podziwialiśmy jego osobliwości. Nasze spotkanie z Berlinem rozpoczęliśmy od siedziby Niemieckiego Parlamentu (Reichstag), gdzie wjechaliśmy windą na szklaną kopułę i podziwialiśmy wspaniały widok na panoramę miasta.

 

Wkrótce potem spacerowaliśmy wzdłuż reprezentacyjnej ulicy Unten den Linden, gdzie znajdują się liczne zabytki m.in. Brama Brandenburska, Opera Państwowa, Uniwersytet Humboldta, Pomnik Fryderyka Wielkiego oraz ambasady licznych narodów.

Tego samego  dnia udaliśmy się do malowniczego Poczdamu, który przywitał nas deszczową  pogodą. Zwiedzając miasto, obejrzeliśmy Pałac Cecilienhof, gdzie w sierpniu 1945 roku odbyła się Konferencja Poczdamska. Po całodziennym zwiedzaniu i obiadokolacji w centrum ,,Sony Center”, w miłej atmosferze regenerowaliśmy siły na kolejny dzień… 🙂 Następnego dnia dotarliśmy do muzeum Pergamonu, gdzie  poznaliśmy rzeźbę i architekturę starożytnego Pergamonu  oraz dzieła sztuki islamskiej. Pod koniec wtorkowego dnia  pan przewodnik  pokazał nam Pomnik Holokaustu. Po tych wszystkich atrakcjach autokarem wróciliśmy do Bojana. Wycieczka była udana, a uczniowie, którzy nie pojechali – niech żałują.

Roma Doering 

Tagi:

GratulacjeCo roku w  naszej szkole obchodzimy Szkolny Turniej Wiedzy. W tym roku szkolnym odbywa się on pod hasłem "Niespokojna przyroda".

Dla uczniów Szkoły Podstawowej zaplanowano następujące konkursy:

  1. Konkurs plastyczny p.t. "Warto uczyć się matematyki!"
  2. Konkurs plastyczny p.t. "Niespokojna przyroda"
  3. Konkurs wiedzy o tytuł "Mistrza matematyki".

Już dzisiaj znamy liczbę uczestników i laureatów poszczególnych konkursów.

 

Konkursu plastyczny "Warto uczyć sie matematyki". Był to konkurs na najlepsze hasło zachęcające do nauki matematyki. Aż 27 osób z klas IV – VI wzięło w nim udział. Wszystkie hasła były bardzo ciekawe.

Jurry w składzie : pani Katarzyna Kalkowska (matematyka), Pani Katarzyna Marczak (matematyka), pani Maria Matysek (j.polski), pani Mirosława Pakur (plastyka)oraz Marceli Małż (przewodniczący Samorządu Szkolnego) wyłoniło następujących zwycięzców konkursu "Warto uczyć się matematyki":

1 miejsce :       Agata Jasińska kl. VI a
2 miejsce:        Julia Świątek kl. VI b oraz Kacper Krupa kl. V a
3 miejce:         Mateusz Machura kl. V b

Kolejnym konkursem był konkurs plastyczny "Niespokojna przyroda", w którym wzięło udział 6 osób. Uczniowie wykonali pracę plastyczną dowolną techniką, ale związaną z hasłem przewodnim Turnieju Wiedzy.

1 miejsce :       Frydryszczyk Anna VI b
2 miejsce :       Szczodrowska Agata IV a
3 miejsce :       Rejmus Szymon IV b

W skład konkurencji Szkolego Turnieju Wiedzy wchodził również  konkurs wiedzy o tytuł "Mistrza matematyki" w poszczególnych kategoriach klasowych.

Ilość uczestników w klasach VI: 2

1 miejsce : Bużan Klaudia VI a
2 miejsce: Urbańska Anna VI a

Ilość uczestników w klasach V: 8

1 miejsce: Wodniczak Magdalena V b
2 miejsce: Żebrowski Tomasz V b
3 miejsce: Krupra Kacper V a

Ilość uczestników w klasach IV : 3

1 miejsce: Nowak Mikołaj IV b
2 miejsce : Zalewski Mikołaj  IV b
3 miejsce : Rejmus Szymon IV b

Dziękujemy za udział oraz szczególne gratulacje dla zwycięzców.

Organizatorzy: Katarzyna Kalkowska, Katarzyna Marczak 

Tagi:

We wrześniu 2011 r. rozpoczęła się VI edycja Programu społecznego „Szkoła bez przemocy" prowadzona w naszej szkole  przez panią R. Lassin. Głównym celem programu jest zwiększanie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie. Aby skutecznie zwalczać  zjawisko agresji, Gimnazjum w Bojanie przystąpiło do kampanii społecznej Szkoły bez przemocy. W celu zwiększenia świadomości i zmiany postaw wobec przemocy przeprowadzono liczne lekcje wychowawcze dotyczące problemu agresji i przemocy, realizowano różne  konkursy.

Przeciwdziałając problemom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w styczniu 2012 roku w naszej szkole odbył się Tydzień Profilaktyki. Każdego dnia podejmowano różne zadania, których celem było zrozumienie potrzeby życia zgodnie z najważniejszymi wartościami człowieczeństwa. Pomysłodawcą i organizatorem działań była pedagog Renata Lassin.

 

Jednym z głównych działań w kampanii było zwrócenie uwagi na problem Cyberprzemocy.  Uczniowie wzięli udział w konkursie ogólnopolskim na opracowanie najciekawszego Kodeksu Fair Play.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem  był  konkurs, który polegał na  opracowaniu Hymnu Kibica. Uczennice klasy Ia napisały tekst, koledzy z klasy IIa przygotowali oprawę muzyczną. Tak powstało nagranie muzyczne naszej propozycji Hymnu Kibica.

W całym roku szkolnym wiele uwagi poświęcono przyjaźni. Przeprowadzono również konkurs literacki. Uczniowie bardzo licznie pisali wiersze i rymowanki o przyjaźni.

Na zajęciach plastycznych przygotowano także prace plastyczne, które zostały wyeksponowane na holu szkoły.

Uczniowie klasy IIIa: Patrycja, Iza i Bartek  wraz z pedagogiem przeprowadzili warsztaty o przyjaźni dla swoich młodszych kolegów. W warsztatach tych uczestniczyły klasy Ia i Ib.

Jedno z problemów, które poruszono w tygodniu profilaktyki to uzależnienia. Klasy drugie przygotowały plakaty przedstawiające problem uzależnień.

Dużym przeżyciem dla uczniów klasy Ia i Ib było spotkanie z pracownikami Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Panie opowiedziały o działalności Hospicjum a także o swoich podopiecznych.

Tagi:

W naszym gimnazjum przy Zespole Szkół w Bojanie w miesiącu lutym i marcu 2012 r. zorganizowało lekcje na temat bezpieczeństwa w sieci z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W ramach akcji informacyjnej w naszej szkole  przygotowana została gazetka na temat zasad postępowania w Internecie. Netykieta  została zapisana na kolorowych jabłuszkach.

 

Przeprowadzono lekcje informatyki i techniki według scenariusza zajęć „W sieci”. Jako program edukacyjny skierowany  był do uczniów gimnazjum i dotyczył bezpieczeństwa w Internecie.  Ta kolejna propozycja edukacyjna została opracowana przez Fundację Dzieci Niczyje i Microsoft. Scenariusz można odszukać w serwisie www.dzieckowsieci.fdn.pl.

 W czasie zajęć odbyła się projekcja filmu, który pokazuje m.in. dwa przypadki niebezpiecznych sytuacji w Internecie – cyberprzemoc oraz uwodzenie. Program talk-show prowadzi piosenkarka Ewa Farna.

Chętni uczniowie gimnazjum zarejestrowali się na autorskiej platformie edukacyjnej i odbyli kursy e-learning "Znajomi-Nieznajomi.pl", który jest dostępny na http://fdn.pl/kursy/. Kurs składa się z 10 modułów i uczeń zapoznany zostaje z najważniejszymi zagrożeniami w Internecie. Użytkownik kursu staje się pracownikiem portalu społecznościowego, w którym pełni rolę administratora. Rozwiązuje różne problemy związane z przemocą w Sieci. Po zalogowaniu nauczyciel śledził postępy swoich uczniów, a uczniowie po realizacji zajęć otrzymali zaświadczenie.

Wszystkim wytrwałym gratulujemy!

Gabriela Szczodrowska 

 

Tagi:

Uczniowie klasy IIa pod kierunkiem: Lucyny Hryciuk i Renaty Lassin realizowali projekt edukacyjny pt. Z wizją czy bez wizji? Podczas kilkutygodniowych spotkań uczniowie wykonywali różne zadania dostosowane do własnych zainteresowań i uzdolnień. Solidna praca przyniosła oczekiwane efekty.

Jedna z grup, w której skład wchodziły uczennice: Marita Rangotis, Anna Herman, Andżelika Grablowska i Karolina Hebel, przygotowała informacje na temat historii radia i telewizji, a najważniejsze wydarzenia przedstawiono na osi czasu w formie plakatu. Oprócz tego opracowano kwestionariusz ankiety na temat: Radio czy telewizja? Sondę  przeprowadzono wśród uczniów gimnazjum, a jej wyniki oraz sformułowane wnioski przedstawiono  w postaci wykresów na plakatach.

 

Kolejne zadanie polegało na przedstawieniu sylwetek dziesięciu najlepszych polskich dziennikarzy radiowych i telewizyjnych.  Uczennice: Weronika Chmura, Martyna Perz i Monika Bojke  przygotowały plakat o każdej postaci. Dodatkowo przeprowadzono plebiscyt na najpopularniejszego dziennikarza wśród gimnazjalistów, a  wyniki przedstawiono w formie diagramu.

W projekcie nie zabrakło również prezentacji multimedialnej o najpopularniejszych gatunkach radiowych i telewizyjnych. Uczniowie poradzili sobie również z  nagraniem programu telewizyjnego o prawdzie i kłamstwie w mediach. Zadania te wykonali: Bartosz Śledź, Tomasz Jaranowski, Robert Radomski, Szczepan Woźniak i Damian Jagielski.

Uczniowie realizujący projekt mieli również okazję przygotować audycję radiową. Wybrano dość popularną formę audycji – wywiad, który uczennice: Weronika Chmura, Martyna Perz, Monika Bojke przeprowadziły z uczniami gimnazjum i nauczycielami.

Uczniowie klasy IIa wykazali się umiejętnością planowania i poszukiwania informacji  z różnych źródeł. W pracy okazali się systematyczni, samodzielni i kreatywni. Potrafili również współpracować w grupie rówieśniczej i z nauczycielami. Dlatego wzorowo oceniono pracę uczniów przy realizacji projektu pt. Z wizją czy bez wizji?

L. Hryciuk i R. Lassin 

Tagi: