Zaktualizowano informację o REKRUTACJI na rok szkolny 2019/20

Tagi:

Osoby zainteresowane zwrotem kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2015/2016, proszone są o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w zakładce Dojazdy Do Szkoły.

Tagi:

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do:

  • uczniów klasy III szkoły podstawowej,
  • uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  • uczniów klasy IV technikum.

W lewym menu pod linkiem Wyprawka Szkolna 2015/16 umieszczona została:

– treść ogłoszenia (informacji) dla rodziców, dotycząca zasad udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna 2015/2016” oraz
– druki wniosków i oświadczeń (zaświadczeń).

Tagi:

Dopalacze_naFB

WIĘCEJ INFORMACJI

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html#prettyPhoto

Tagi:

Ostatni dzień roku szkolnego rozpoczął się apelem dla klas 1-3 gimnazjum o godzinie 8.00. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przekazanie sztandaru gimnazjum uczniom klas drugich. Po przemówieniu Pani Dyrektor Danuty Hefty najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni dyplomem wzorowego lub bardzo dobrego ucznia  oraz otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem, natomiast prymusi z wybranej dziedziny otrzymali nagrody książkowe. Justyna Kulesza uzyskała tytuł najlepszego absolwenta gimnazjum im. Roberta Schumana i została wytypowana do nagrody Wójta Gminy Szemud. Uczniowie klas III – absolwenci gimnazjum zaprezentowali program artystyczny oraz podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w ich wychowanie  i kształcenie. Pani wicedyrektor Agnieszka Myszk odczytała list Wójta Gminy Szemud skierowany do Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego.
Kontynuuj czytanie Zakończenie Roku Szkolnego 2014/15

Tagi:

Tradycyjnie w przededniu zakończenia roku szkolnego odbywa się apel,  podczas którego następuje podsumowanie wszystkich konkursów i zawodów sportowych.  Nasi uczniowie – laureaci konkursów  i zwycięzcy zawodów sportowych zostają nagrodzeni dyplomami, medalami i upominkami oraz wielkimi brawami od wszystkich obecnych na apelu.

B. Hulbój 

Tagi:

Wzorowy Zeszyt W trosce o podniesienie poziomu estetyki pisma wychowawca klasy I a, p. Beata Wiśniewska zorganizował w swojej klasie konkurs, pt. „Wzorowy zeszyt”. Nauczycielka w ten sposób chciała zachęcić swoich wychowanków do jeszcze staranniejszej pracy. Brała  pod uwagę ogólną estetykę zeszytu,  poprawność graficzną i ortograficzną pisma.

Zwycięzcami zostali:

  1. Amelia Daniłowska
  2. Maura Baranowska
  3. Natalia Socha
  4. Filip Bieszke
  5. Kajetan Antosik

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy  innych uczniów do dbania o zeszyty.

B. Wiśniewska 

Tagi: