Informacja na temat „Programu Dobry Start 300 dla każdego ucznia” dostępna w menu w dziale RODZICE

Powszechnie wiadomo, iż wszystkie dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Dlatego też wychowawcy klasy IIa, p. B. Wiśniewska oraz klasy IIIb, p. A. Roszman – Koss wraz z rodzicami zorganizowali takie eksperymenty, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić swoje codzienne zajęcia.

Dnia 4 listopada 2015 r. nasi uczniowie uczestniczyli w pierwszym eksperymencie „BAŃKA MYDLANA”. Dowiedzieli się: dlaczego powstaje bańka, jak rozciągnąć wodę, jak szybko paruje woda, z ilu części składa się bańka mydlana. Podczas zajęć prowadzący angażował dzieci poprzez wspólną zabawę, zadawanie pytań, które pozwoliły im jeszcze bardziej zrozumieć obserwowane zjawiska. Na ich twarzach można było zaobserwować wiele uśmiechów, towarzyszących wspaniałej, mydlanej zabawie. Bawiliśmy się i jednocześnie uczyliśmy. Mogliśmy również sprawdzić na własnej skórze, czy bańką mydlaną da się odbijać niczym piłeczką.

Dzięki interaktywnie prowadzonym zajęciom żaden uczeń się nie nudził, każdy wyszedł z zajęć z poczuciem, iż miał swój mały wkład w odkrycie pewnych zjawisk. Zajęcia te przyniosły zarówno uczniom jak i nauczycielom wiele radości.

B. Wiśniewska 

Tagi:

Las, to miejsce, gdzie można najłatwiej zaciekawić dziecko otaczająca przyrodą. Poprzez bezpośrednią obserwację przyrody łatwiej jest poznawać ten tajemniczy świat zwierząt  i roślin.

Dlatego też w piątek, 2 października 2015 r. uczniowie klasy IIa oraz IIIb ze Szkoły Podstawowej w Bojanie wraz z towarzyszącymi im opiekunami – wychowawczyniami p. B. Wiśniewską, p. A. Roszman-Koss, p. F. Korbolewską i rodzicami wybrali się do Ogrodu Botanicznego w Marszewie, aby w bezpośrednim kontakcie z przyrodą zaobserwować i poznać ciekawe zjawiska z życia lasu. Uczniowie uczestniczyli w lekcji dydaktycznej, pt. „Las – zaangażuj wszystkie zmysły!”. Idąc ścieżką dydaktyczną poznali wiele gatunków drzew liściastych i iglastych. Dotykali i nazywali owoce tych drzew. Dowiedzieli się w jaki sposób wyrastają igły sosny czy świerku. Zachwycali się zapachem igieł jodły kalifornijskiej. Dowiedzieli się również co jest przysmakiem dzików, jak nazywają się młode, samiec czy samica. Czym różni się jeleń od sarny. Obserwowali kory drzew, ich przeróżne faktury i  kolory. Aby jeszcze bliżej podziwiać skarby, jakie daje nam las skorzystali  z mikroskopu przygotowanego na te właśnie zajęcia. Opowiadań nie było końca… Spotkanie to zakończyło się wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, z której to atrakcji  uczniowie byli zachwyceni i na pewno najedzeni.

Pani leśnik dziękujemy za ciekawą lekcję przyrody.

B. Wiśniewska 

Tagi:

MakulaturaZbiórka makulatury zakończona!

Uprzejmie informujemy. że w tym roku szkolnym zbiórka makulatury została zakończona. Zebraliśmy 670 kg makulatury. Dziękujemy za udział w szkolnym konkursie: „Zbieramy makulaturę-oszczędzamy lasy”.

Tagi:

Jan Paweł II – Patron Rodziny 

Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r. powiedział: „Jan Paweł był papieżem rodziny. kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny”.

W tym roku pod takim hasłem obchodziliśmy już XV Dzień Papieski w Polsce. Do akcji tej co roku przyłącza się również nasza szkoła. 9 października odbył się apel poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II, ale przede przypomnieniu wszystkim Jego nauczania. Przybliżona została pokrótce Jego nauka dotycząca rodziny, zawarta w Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio”. Ojciec Święty w dokumencie tym mówił o wielkiej wartości rodziny dla każdego człowieka. Mówił również o zagrożeniach na jakie dzisiaj narażona jest rodzina. Papież podkreśla, że człowiek powołany jest do miłości, ponieważ jest obrazem Bogiem który jest Miłością. Najczęściej powołanie nasze do miłości realizujemy w rodzinie i poprzez rodzinę.

Na końcu dzieci i młodzież zostali zachęceni do wsparcia w niedzielę 11 października zdolnej ale pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży, dla których zbierano do puszek datki, czym zajmuje się Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zbiórkę do puszek przed Kościołem parafialnym w Bojanie przeprowadziły dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, pod opieką pani Franciszki Korbolewskiej.

Franciszka Korbolewska 

Tagi:

„On” to tytuł najnowszego albumu Weroniki Korthals, którego premiera zbiega się z obchodami setnej rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. Tym razem wokalistka i kompozytorka zanurzyła się w bogactwo jego poezji i wspólnie z Mirosławem Hałendą skomponowała muzykę do jedenastu wybranych wierszy.

Efektem współpracy jest płyta pełna emocji, zadumy, mądrości i spokoju. W świecie pędzącym bez celu i na oślep, może stać się przystankiem umożliwiającym powrót do podstawowych i najważniejszych wartości.
Na koncercie wspólnie z zespołem zagra również znany saksofonista pan Aleksander Kamiński.
Koncert
Sprzedaż biletów:
– Biblioteka Publiczna Szemud oraz filie w Łebnie, Bojanie, Kielnie, Częstkowie;
– GCKSiR w Szemudzie;
– Hala sportowa w Bojanie oraz
– bezpośrednio przed koncertem.
Ulga 50 % dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz seniorów powyżej 65 lat.
Do zobaczenia na koncercie
Tagi:

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Bojanie oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
 2. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Szemud.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 4. Celem Konkursu jest:
  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych
  • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej
  • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci polskich pieśni patriotycznych
  • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
 5. Uczestnicy:
  •  soliści
  • zespoły (max 6 osób)
 6. Zgłoszenia uczestników.
  • solistów i zespołów do konkursu zgłaszają opiekunowie do dnia 31 października 2015 r.
  • zgłoszenia przyjmowane będą na karcie zgłoszeń stanowiącej załącznik do regulaminu
  • do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku
  • uczestnicy w kategorii wiekowej I – III SP wykonują JEDNĄ piosenkę, pozostałe kategorie wiekowe tzn. IV – VI SP, oraz gimnazjum wykonują OBOWIĄZKOWO  DWIE piosenki lub pieśni o charakterze patriotycznym , jedną a’ capella, drugą z towarzyszeniem instrumentalnym.
  • szkoła podstawowa może zgłosić max 2 solistów i 2 zespoły, a gimnazjum – 3 solistów i 2 zespoły (szkoły mogą przeprowadzić swoje wewnętrzne eliminacje)
  • prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim
  • podkładem muzycznym może być:

  – akompaniament pianina, gitary, skrzypiec itp.
  – nagranie na płycie CD w formacie AUDIO
  – nagranie na pendrive

  • Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie oraz keyboard.
 7. Kryterium oceny stanowić będzie:
  • dobór repertuaru
  • interpretacja utworów
  • wrażenia artystyczne
  • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 8. Nagrody:
  • nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w kategorii: klas  1-3 SP, klas 4-6 SP oraz klas gimnazjalnych.
  • wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 10. Uwaga: Organizator nie zapewnia dowozu oraz nie zwraca kosztów podróży.
 11. Informacji dodatkowych udzielają:
  • Bogusław Napieralski – Dyrektor Centrum tel. 58 676 12 95
  • Leszek Walkowiak – Starszy instruktor 58 676 14 62
  • Sekretariat Zespołu Szkół w Bojanie tel. 58 676 03 85

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:

Karta Zgłoszenia.docx (129 pobrań)  ikona word lub  Karta Zgłoszenia.pdf (105 pobrań)  ikona_pdf

Tagi:

pierwszaki13 października 2015 roku na hali sportowej w Bojanie odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Dzieci zostały pasowane przez Panią Dyrektor Danutę Hefta na uczniów Zespołu Szkół w Bojanie. Uroczystość była piękna i wzruszająca, bo występowali najmłodsi. Rodzice oklaskiwali swoje pociechy gromkimi brawami za wykonane zadania. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne. Na zakończenie akademii dzieci wraz z wychowawcami udały się na poczęstunek do swoich klas przygotowany przez rodziców.

Barbara Hulbój, Mirosława Pakur, Justyna Slas 

 

Tagi: