Zaktualizowano zakładkę UBEZPIECZENIE
Uczniowie zamieszkali na teranie Gminy Szemud mają możliwość korzystania z bezpłatnej komunikacji w obrębie Gminy Szemud – dotyczy to linii nr 191 i 193. Podstawą do bezpłatnego przejazdu jest aktualna legitymacja szkolna z adresem zamieszkania w gminie Szemud.

Mały MistrzKlasy  II szkoły podstawowej w czasie zajęć wychowania fizycznego zdobywają odznaki sportowe. W listopadzie 2015 r. uczniowie II c zmagali się z konkurencjami piłkarskimi i uzyskali odznakę piłkarza. Uczcili swoje osiągnięcia na akademii z okazji Święta Niepodległości.

Otrzymali biało-czerwone gadżety z napisem POLSKA. Identyfikowali się w ten sposób z naszą ojczyzną. Swoje sukcesy obwieścili całej szkole poprzez uroczysty przemarsz przez szkołę i obecność na apelu.

G. Szczodrowska  

Tagi:

Plakat A4 Ulotka str. 1 A4x3 Ulotka str. 2 A4x3

Tagi:

20.03.2016 r. w Bojanie odbył się XIII Dzień Jedności Kaszubów. Uroczystość organizuje się od 2004 r. w rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach, która pojawiła się w trzynastowiecznej bulli papieskiej dnia 19 marca.
Zjazd Kaszubów w Bojanie rozpoczął się uroczystą mszą św. w kościele św. Jadwigi Królowej w Bojanie. Następnie poczty sztandarowe i wszyscy uczestnicy w kolorowym korowodzie przeszli ulicą Józefa Wybickiego na halę sportową, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie i krótkie przemówienia, między innymi Ryszarda Kalkowskiego Wójta Gminy Szemud i Jarosława Sellina Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Kontynuuj czytanie XIII Dzień Jedności Kaszubów

Tagi:

Mały MistrzUczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bojanie uczestniczą już drugi rok w Programie „Mały Mistrz”, który jest wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Głównymi celami programu są:
•    poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III,
•    pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego,
•    zaproponowanie nowych, bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych, zgodnych z nową podstawą programową,
•    zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Programem ,,Mały Mistrz” zostało objętych 69 uczniów z klas pierwszych oraz 75 uczniów z  klas drugich wraz z wychowawczyniami i nauczycielami wychowania fizycznego. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu blokach sportowych. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności  i wiadomości,  za które nagradzany jest odpowiednim znaczkiem wklejanym do legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł „Małego Mistrza”.
Kontynuuj czytanie Mały Mistrz

Tagi:

Kreatywny dziciak

Zapraszamy rodziców, pedagogów i nauczycieli do korzystania z nowo powstałej strony internetowej kreatywnydzieciak.pl. Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci kolorowanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać i wydrukować. Publikacje promują wśród dzieci wartości takie jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, dbałość o historię i tradycję lokalną.

Kolorowanki ze strony kreatywnydzieciak.pl to idealne rozwiązanie dla rodziców dbających o rozwój swoich pociech, a także przydatne narzędzie dla pedagogów. Baza dydaktyczna kreatywnego dzieciaka stale się powiększa, aby w przyszłości oferować jeszcze więcej bezpłatnych materiałów do pobrania.

Zachęcamy do odwiedzania strony kreatywnydzieciak.pl i korzystania z materiałów dydaktycznych podczas zajęć w przedszkolach, szkołach czy świetlicach, a także do zabawy w domu. Zapraszamy również do bezpłatnego udostępniania kolorowanek na temat swojego miasta czy regionu i w ten sposób promowania swojej okolicy. Wszelkie zapytania dotyczące stworzonej przez nas bazy dydaktycznej prosimy kierować do Joanny Janik-Jaworskiej, tel. 533 421 953.

List przewodni.pdf (117 pobrań)  ikona_pdf

Tagi:

HARMONOGRAM   KLASYFIKACJI  ROCZNEJ  2015/2016

Data

DZIAŁANIE

 16.06.2016r. RADA KLASYFIKACYJNA
Do 2 czerwca 2016r.  NAUCZYCIELE INFORMUJĄ  UCZNIA O PRZEWIDYWANYCH OCENACH ROCZNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Do 2 czerwca 2016r. WYCHOWAWCA  INFORMUJE O PRZEWIDYWANEJ OCENIE ROCZNEJ ZACHOWANIA
2 czerwca 2016r. ZEBRANIE INFORMACYJNE  Z RODZICAMI
3,6  czerwca 2016r. INFORMOWANIE RODZICA ZA POŚREDNICTWEM UCZNIA
Na ostatnich zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu  przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej NAUCZYCIELE INFORMUJĄ  UCZNIA O UZYSKANYCH OCENACH ROCZNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Na ostatniej godzinie wychowawczej  przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej WYCHOWAWCA  INFORMUJE O UZYSKANEJ OCENIE ROCZNEJ ZACHOWANIA

 

Tagi:

 Dnia 4.03.2016 r. klasy IIc i IIb szkoły podstawowej wraz z opiekunami wybrały się do Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku  na przedstawienie pt. „Fahrenheit”. Spektakl jest adaptacją jednej z części trylogii  pt. „Ciepło-zimno. Zagadka Fahrenheita” Anny Czerwińskiej-Rydel.

Sztuka przybliżyła sylwetkę Daniela Gabriela Fahrenheita, jednego  najwybitniejszych gdańszczan. Główny bohater to słynny fizyk, pionier badań termodynamicznych, twórca termometru rtęciowego oraz skali temperatur. Przedstawia on w gdańskim spektaklu historię swojego życia notariuszowi Willemowi Ruijbroeckowi. Ten spisuje ją i podejmie samodzielne śledztwo wokół intrygi, której ofiarą paść miał Fahrenheit.
Kontynuuj czytanie Fahrenheit

Tagi: