Informacja na temat „Programu Dobry Start 300 dla każdego ucznia” dostępna w menu w dziale RODZICE

makulaturaW grudniu 2015 rozpoczynamy zbiórkę makulatury, która potrwa do końca stycznia przyszłego roku, kolejna zbiórka odbędzie się od marca 2016 do końca maja. Prosimy o przynoszenie gazet, czasopism, folderów, katalogów, tektur i opakowań tekturowych. Zebrane kilogramy należy zapakować w paczki związane mocno sznurkiem.

 W A Ż N E !

Przyjmowana będzie tylko sucha i czysta makulatura!

Uczniowie, którzy przyniosą najwięcej kilogramów makulatury otrzymają dodatkowe punkty.

Zachęcamy do udziału w selektywnej zbiórce odpadów! Każde 60 kg makulatury to uratowane 1 drzewo.

Tagi:

Dnia 18 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Bojanie wzięli udział w gminnych zawodach w tenisa stołowego dziewcząt oraz chłopców. W turnieju wzięło udział siedem szkół podstawowych oraz trzy gimnazja. Po zaciętej walce uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca:
w klasyfikacji uczniów gimnazjów:

dziewczęta – II miejsce,
chłopcy – III miejsce,

w klasyfikacji uczniów szkół podstawowych:

dziewczęta – VI miejsce,
chłopcy – V miejsce.

Uczestnikom zawodów dziękujemy za zaangażowanie, chęci, a przede wszystkim za grę zgodnie z zasadami fair play.
W powiatowych zawodach w tenisa stołowego wezmą udział uczniowie z Szemuda (gimnazjum) oraz Jeleńskiej Huty ( szkoła podstawowa).

A. Wysocka 

Tagi:

09 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Bojanie odbył się Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej, w tym roku wkomponowany w gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości „Dla Niepodległej”.  W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół z Szemuda, Dobrzewina – Karczemek, Częstkowa, Jeleńskiej Huty oraz Bojana. Według zasad w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I –III,  IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjów.  Nowością był udział scholi „Arka Szymona” z parafii p.w. Św. Szymona z Lipnicy z Koleczkowa. Konkurs jest imprezą zamkniętą i mogą w nim wystąpić soliści oraz zespoły wokalne mające w swym składzie do sześciu osób. Konkursowym zmaganiom przysłuchiwało się jury w składzie: Beniamin Koralewski – Prezes Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, śpiewak operowy, aktor; Mirela Hebel – muzyk, Sylwester Wentk – muzyk oraz Bogusław Napieralski – dyrektor GCKSiR. Konkurs przygotowały nauczycielki muzyki z ZS w Bojanie Izabela Galińska i Aleksandra Perz przy współpracy GCKSiR.

Miłą niespodziankę przygotowali najmłodsi uczniowie SP w Bojanie z klasy Ob, wykonując poza konkursem pieśń pt. „Rozkwitały pąki białych róż”.

Laureaci konkursu to:

Szkoła Podstawowa:

KATEGORIA   I – III

SOLIŚCI
Wyróżnienie – Maksymilian Lesner – SP Częstkowo

ZESPOŁY
I miejsce – Zespół SP Kołeczkowo w składzie Maja Budniewska i Julia Lewandowska

KATEGORIA  IV – VI

SOLIŚCI
I miejsce – Bernard Ruth – SP Kołeczkowo
II miejsce – Maria Nowak – SP Karczemki
III miejsce – Patrycja Szczodrowska SP Jeleńska Huta

ZESPOŁY
I miejsce –  Zespół  SP Bojano w składzie Ola Mańka i Anna Gackowska
II miejsce – schola „ Arka Szymona” z parafii p.w. Św. Szymona z Lipnicy w Koleczkowie
III miejsce – Zespół z SP W Karczemkach w składzie Joanna Kalkowska i Weronika Skrzypkowska

Gimnazjum:

SOLIŚCI
I miejsce –Aleksandra Perz ZS w Bojanie

ZESPOŁY
I miejsce –Zespół z Zespołu Szkół w Bojanie

Nagrodę specjalną Jury, jaką był występ podczas koncertu Weroniki Korthals w dniu 10 listopada otrzymał Bernard Ruth z SP Kołeczkowo, którego przygotowała p. Izabela Galińska. Bernard zaprezentował bardzo wysoki poziom wykonawczy zarówno podczas konkursu  jak i koncertu. Wielkie brawa i gratulacje!

Tagi:

Zgodnie z polską tradycją miesiąc listopad to czas zadumy i refleksji nad tymi, którzy już odeszli, zarówno najbliższymi jak i tymi, którym w jakikolwiek sposób przyszło walczyć o wolność naszej ojczyzny.  Uczniowie Zespołu Szkół w Bojanie w dniu 29 października br. uczcili pamięć bohaterów II wojny światowej. Uczniowie klasy III -VI SP uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego pod opieką Pani Elżbiety Halman i Joanny Ruczyńskiej oraz przy duchowym wsparciu nauczyciela religii ks. Piotra Zielezińskiego wyruszyli  szlakiem pamięci poległych żołnierzy, partyzantów oraz ludności cywilnej – ofiar II wojny światowej. Uczniowie oddawali cześć, zapalali znicze i odmawiali modlitwę przy każdym obelisku i na cmentarzu, który w tym dniu odwiedzili. Swoją podróż śladami bohaterów uczniowie rozpoczęli od obelisku w Koleczkowie upamiętniającego partyzantów kaszubskich. Następnie udali się do miejsca pamięci  znajdującego się na terenie Bojana. Tam dołączyli do nich uczniowie klas I, II, III Gimnazjum Zespołu Szkół w Bojanie wraz z Dyrekcją, gdzie  wspólnie z przedstawicielami Konsulatu Rosji, Wójtem Gminy Panem Ryszardem Kalkowskim wraz delegacją Rady Sołeckiej i proboszczem parafii w Bojanie ks. Piotrem Maciołek, odmówiona została uroczysta modlitwa w intencji poległych żołnierzy. Następnie uczniowie SP udali się na cmentarz w Kielnie do grobu partyzantów- strażaków z oddziału szturmowego por. Alfreda Loepera, poległych w walce z niemiecką obławą nad Śleżą, koło leśniczówki Piekiełko. Uczniowie zapalili także znicze pod pomnikiem ofiar hitlerowskich w Szemudzie i Łebnie. Ostatnim miejscem w jakim w tym dniu zapalono znicze, była Piaśnica – miejsce śmierci od 12 do 14 tyś. ludności cywilnej i to już w pierwszych miesiącach wojny tj. od 24 października 1939 r. do wiosny 1940 r. W lasach piaśnickich wymordowano głównie inteligencję z Pomorza w tym księży, nauczycieli, lekarzy, przedstawicieli władz polskich. Zginęła tam również błogosławiona siostra Alicja Kotowska przełożona Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie. Uczniowie uczcili wszystkich poległych, jednocześnie poznając historię, która ma być dla nich nauczycielką życia.

Tagi:

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej organizowany przez uczniów naszej szkoły przeszedł już do historii, sądzimy jednak, że jego obchody pozostaną jeszcze na chwilę w pamięci naszej szkolnej społeczności. Tego dnia, pracownicy naszej szkoły są odbiorcami życzeń i wyrazów wdzięczności za ich trud i pracę wkładane w okiełznanie naszej szkolnej rzeczywistości, co nie zawsze jest łatwe. Jednak w tym roku nasz, pospolicie nazywany przez uczniów Dzień Nauczyciela, wyglądał nieco nietypowo.

Wszystko zaczęło się tradycyjnie, można powiedzieć nawet, że szablonowo – tak, jak zwykle wygląda scenariusz większości takich uroczystości. Zebrana na holu społeczność szkolna z niecierpliwością oczekiwała na przybycie zaproszonych gości, wśród których byli między innymi Pan wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, radni, ksiądz proboszcz Parafii Św. Jadwigii Piotr Maciołek. Było przemówienie Pani Dyrektor, która dziękowała wszystkim pracownikom szkoły za ich pracę, dzięki którym naszym milusińskim żyje się w szkole lepiej. Były wiersze i  piosenki w wykonaniu uczniów, które zadedykowali pracownikom szkoły, ale one były tylko wstępem do tego co miało wydarzyć się nieco później na scenie, otóż…
Kontynuuj czytanie Dzień Edukacji Narodowej

Tagi:

Mogę, Umiem, Potrafię! – pod takim hasłem obchodziliśmy październikowy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w naszej szkole. Z uwagi na problematykę, ponownie przeprowadzone zostały interesujące zajęcia z
uwzględnieniem sławnych postaci dotkniętych dysleksją. Zamiarem przeprowadzonych zajęć było nie tylko ukazanie tych postaci. Starano się zwrócić uwagę uczniów na trudności jakie musiały pokonać oraz jaki osiągnęły sukces.

W klasach szkoły podstawowej na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie wykonywali portret Hansa Christiana Andersena. Tę postać ( jako osoby z dysleksją), celowo wybrano dla tej grupy uczniów, ponieważ jest ona im najbardziej znana poprzez piękne baśnie. Baśnie, które często są odzwierciedleniem zmagań samego autora w codziennym życiu.

Uczniowie klas gimnazjalnych poznali więcej sławnych osób z dysleksją, które pomimo tej dysfunkcji są znanymi, wielce utytułowanymi postaciami na całym świecie. Jedną z wybranych postaci był Albert Einstein, znany jako ten, który przybliżył nam teorię względności. Na zajęciach z fizyki odbyły się tzw. „spotkania” z wymienioną postacią. Uczennicą, która w interesujący sposób przewodziła tym „spotkaniom” (oczywiście za zgodą nauczyciela) była Małgosia R.- uczestniczka zajęć terapii pedagogicznej.
Kontynuuj czytanie Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Tagi:

12 listopada 2015 r. obchodziliśmy w szkole rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto uczczone zostało uroczystym apelem, na wstępie którego wspólnie odśpiewano hymn narodowy. W dalszej części  uczniowie obejrzeli występ swoich kolegów i koleżanek. Była to krótka lekcja historii, z której wszyscy mogli dowiedzieć się lub przypomnieć sobie ,jak doszło do utraty przez Polskę państwowości, a także jakie działania podejmowano, by tę państwowość odzyskać. Występ urozmaicony był recytacją wierszy oraz pieśniami patriotycznymi.

mgr Edyta Miłopolska -Różycka 

Tagi: