Wniosek-obiady.doc (44 pobrania)  ikona word

Wniosek-obiady.pdf (34 pobrania)  ikona_pdf

OBIADY  w  szkole  od  6 września 2017 r.

Zapraszamy do korzystania ze smacznych, gorących posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej.

Cena obiadu dla ucznia 3,60 zł –  jest to tzw. koszt wsadu do kotła.

Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości planowanych posiłków na dany miesiąc i widnieje przy wejściu do obiektu i na stronie internetowej szkoły.

Opłata za obiady szkolne  w kolejnych miesiącach wynosi:

  • we wrześniu 64,80 zł (18 dni)
  • w październiku 79,20 zł (22 dni)
  • w listopadzie 75,60 zł (21 dni)
  • w grudniu 57,60 zł (16 dni)

 

Prosimy dokonywać opłat zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej, tj. od 25. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. Przyjmujemy zasadę, że opłata np. za październik powinna być na koncie szkoły najpóźniej z dniem 30 września, za listopad z końcem października itd. Tylko w miesiącach wrzesień i styczeń opłaty będą pobierane do 5. dnia miesiąca właściwego.

Rodzice pragnący zapisać dzieci na obiady proszeni są o składanie deklaracji i dokonywanie opłat u intendenta, w pokoju nr 1.9, w dniach:

1 – 5.09.2017 r.

Kasa Stołówki czynna tylko w wyznaczonych dniach i godzinach:

od 25. dnia do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczą opłaty, w godz. od 7.45 do 9.00 i od 13.00 do 15.30.

Po uzgodnieniu z intendentem, opłaty za obiady można dokonywać przelewem na konto Zespołu Szkół w Bojanie ul. Wybickiego 38:

(Bank Rumia Spółdzielczy) nr 45 8351 0003 0038 1907 2000 0010, z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza. Warunkiem koniecznym przy wpłacie na konto jest niezwłoczne okazanie potwierdzenia dokonania przelewu intendentowi lub przesłanie mailem na adres: intendent@spbojano.pl.

Odpisy realizujemy po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka, od następnego dnia po telefonicznej lub osobistej informacji,  dzień zgłoszenia nie podlega zwrotowi. Odliczenie następuje przy kolejnej opłacie.

Telefon do intendenta : 58 676 03 85 w. 28.

Osoby zainteresowane obiadami, będące w trudnej sytuacji materialnej – mogą składać wnioski o dożywianie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie wraz z zaświadczeniem o zarobkach – pomoc przysługuje już przy kryterium dochodowym 771 zł netto na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym wniosek.

(Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się jako 288 zł x 1 ha przeliczeniowy.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej.)

Tel. do GOPS-u:  58  676 51 51.

Druki do pobrania i podstawowe informacje na stronie internetowej www.gopsszemud.pl .