Wniosek-obiady.doc (72 pobrania)  ikona word

Wniosek-obiady.pdf (62 pobrania)  ikona_pdf

OBIADY  w  szkole  od  6 września 2017 r.

Zapraszamy do korzystania ze smacznych, gorących posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej.

Cena obiadu dla ucznia 3,80 zł –  jest to tzw. koszt wsadu do kotła.

Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości planowanych posiłków na dany miesiąc i widnieje przy wejściu do obiektu i na stronie internetowej szkoły.

Opłata za obiady szkolne  w kolejnych miesiącach wynosi:

  • w styczniu 2018 r.     72,20 zł (19 dni)
  • w lutym 2018 r.         49,40 zł (13 dni)
  • w marcu 2018 r.        76,00 zł (20 dni)*
  • w kwietniu 2018 r.    68,40 zł (18 dni)**
  • w maju 2018 r.          68,40 zł (18 dni, od 7.05 do 30.05.18)
  • w czerwcu 2018 r.     53,20 zł (14 dni, do 21.06, bez 1.06.18).

*/ Podana na marzec kwota dotyczy całego miesiąca, bez ferii świątecznych, ale z rekolekcjami . W dniach rekolekcji odbędą się zajęcia dydaktyczne.

**/ Podana na kwiecień kwota dotyczy całego miesiąca, bez ferii świątecznych, ale z egzaminem gimnazjalnym 18-20.04. W dniach egzaminu gimnazjalnego nie będzie zajęć dydaktycznych, ale zapewniona będzie opieka wszystkim uczniom.

Osoby, które pragną skorzystać z odpisu z tyt. nieobecności  na obiadach w dniach egzaminu,  proszę o zgłaszanie takiego zamiaru do 12.04.2018 r., w celu odliczenia z płatności kwoty 11,40 zł i odpowiedniego zaplanowania żywienia.  

Prosimy dokonywać opłat zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej, tj. od 25. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. Przyjmujemy zasadę, że opłata np. za luty powinna być na koncie szkoły najpóźniej z dniem 31 stycznia, za marzec z końcem lutego itd. Tylko w miesiącach styczeń i wrzesień opłaty będą pobierane do 5. dnia miesiąca właściwego.

Inne terminy wpłat można stosować tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z intendentem

 

Kasa Stołówki czynna tylko w wyznaczonych dniach i godzinach:

od 25. dnia do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczą opłaty, w godz. od 7.45 do 9.00 i od 13.00 do 15.30.

Po uzgodnieniu z intendentem, opłaty za obiady można dokonywać przelewem na konto Zespołu Szkół w Bojanie ul. Wybickiego 38:

(Bank Rumia Spółdzielczy) nr 45 8351 0003 0038 1907 2000 0010, z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza. Warunkiem koniecznym przy wpłacie na konto jest obowiązkowe i niezwłoczne okazanie potwierdzenia dokonania przelewu intendentowi lub przesłanie mailem na adres: intendent@spbojano.pl.

Odpisy realizujemy po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka, od następnego dnia po telefonicznej lub osobistej informacji,  dzień zgłoszenia nie podlega zwrotowi. Odliczenie następuje przy kolejnej opłacie.

Telefon do intendenta : 58 676 03 85 w. 28.