Ciepło Twojego DomuNasza szkoła uczestniczy w projekcie organizowanym przez Komunalny Związek Gmin” Dolina Redy i Chylonki”
pt. Lider Lokalnej Ekologii, którego tematem wiodącym jest „Ciepło Twojego domu

Uczniowie naszej szkoły przeprowadzili ankietę wśród blisko 200 mieszkańców Bojana. Celem naszej ankiety było uzyskanie informacji  o świadomości mieszkańców Bojana  na temat spalania śmieci w piecach domowych, w szczególności plastiku.

Spalanie, to najgorszy z możliwych sposób pozbywania się odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych. Uwalniające się z dymem substancje są silnie toksyczne i negatywnie wpływają na nasze życie. Podczas procesu spalania  plastikowych opakowań, folii, czy też gumy uwalnia się do powietrza atmosferycznego wiele szkodliwych i trujących substancji, zwanych dioksynami.

Dioksyny należą do najbardziej trujących substancji znanych człowiekowi, ich toksyczne działanie polega na powolnym atakowaniu i uszkadzaniu  narządów wewnętrznych, są uznawane za jeden z  czynników  powodujących zachorowania na nowotwory.

Po przeanalizowaniu ankiet możemy wysnuć następujące wnioski :

12% mieszkańców ankietowanej grupy spala śmieci w piecu domowym, a 18% mieszkańców spala niektóre śmieci. Z tego wynika, że aż 30 % mieszkańców ankietowanej grupy spala śmieci w swoich piecach. Co ciekawe, 95 % ankietowanych napisało, że zdają sobie sprawę z tego, że spalanie śmieci jest bardzo szkodliwe, czyli możemy założyć, że 25% ankietowanych spala śmieci, pomimo, że wiedzą, że jest to dla nich bardzo szkodliwe.

Zadaliśmy naszym ankietowanym pytanie: czy są  skłonni zwrócić uwagę swojemu sąsiadowi, który pali śmieci, że działa na swoją szkodę i szkodę swoich bliskich – ponad połowa odpowiedziała, że tak,  ale 30 %  chciałaby to zrobić, ale nie wiedzą jak to zrobić, aby zachować dobrosąsiedzkie relacje.  Ta informacja jest na pewno bardzo istotna dla dalszego propagowania świadomości na temat palenia śmieci w piecach domowych.

Nasza ankieta zawierała również pytania dotyczące używania opakowań jednorazowych, plastikowych. Ciekawostką jest fakt, że na pytanie dotyczące ceny „reklamówki jednorazowej” aż 65 % ankietowanych  jest skłonne zapłacić za nią nie 5 gr. tylko 5 zł, po to aby jak  najrzadziej je kupować lub kupować ze świadomością, że uzyskane tą drogą pieniądze będą przeznaczone na ochronę środowiska.

Myślę, że nasza ankieta nie tylko przyczyniła się do uzyskania odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące spalania śmieci, ale również dała do myślenia i zastanowienia się nad problemem wszystkim tym, którzy ankietę wypełniali.

 

Dziękujemy mieszkańcom Bojana za poświęcenie swojego czasu naszym uczniom i za wypełnienie ankiety.

Dziękujemy również mieszkańcom, którzy podczas akcji ulotkowej dot. ”spalania śmieci w piecach domowych” zatrzymali się na chwilę,  wysłuchali naszych uczniów i przyjęli od nich ulotkę.

nauczycielka przyrody – Małgorzata Wyppich