PROW - afisz

Szkoła Podstawowa w Bojanie wspólnie z naszą gminą realizuje projekt z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie to trwa od maja 2010 roku.

W ramach programu zorganizowany był festyn rekreacyjno-sportowy w dniu 30.05.2010 r. oraz wyjazdy dzieci w czerwcu br. do Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie i zielonej szkoły w Grabowcu.

Trwałym efektem działań będzie powstanie Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej w Bojanie oraz jej wyposażenie w gabloty, oświetlenie, sprzęt techniczno-komputerowy i eksponaty. Tą drogą apelujemy do mieszkańców Bojana o pomoc w uzyskaniu eksponatów. Mogą być to wszelkie pamiątki, dokumenty, zdjęcia (oryginały po skanowaniu oddamy na życzenie wypożyczającego) oraz dawny sprzęt gospodarski niewielkich rozmiarów. Liczymy na to, że izba stanie się atrakcyjnym miejscem, gdzie nasi uczniowie i goście będą mogli zapoznać się z bogatą historią regionu.

Już dziś zapraszamy mieszkańców Gminy Szemud, a zwłaszcza Bojana, do licznego udziału w spotkaniach kulturalnych, które odbędą się w IV kwartale br. w Szkole Podstawowej w Bojanie. Informacje o organizowanych imprezach wywieszone będą na plakatach oraz umieszczone na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Bojanie, Gminy Szemud i LGD „Kaszubska droga”.

Realizowany projekt wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju Gminy Szemud, w której celach jest m.in. pobudzenie aktywności mieszkańców, zachowanie i budowa lokalnych więzi społecznych oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

Wiesława Kruża