PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE W ZW. Z COVID-19

Procedury Covid-19.pdf (12 pobrań)  ikona_pdf


Bezpieczny powrót do szkoły - rodzice Bezpieczny powrót do szkoły - uczniowie

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Wytyczne MEN MZ i GIS dla szkół i placówek - wrzesień 2020 - aktualizacja 21-08-2020.docx (72 pobrania)  ikona word