Z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Bojanie można skontaktować się:

 

  • Listownie wysyłając korespondencję na adres:

Szkoła Podstawowa w Bojanie
ul. Wybickiego 38
84-207 Bojano

REGON 190956604; NIP 5882395321

Organ prowadzący: Gmina Szemud

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:  Pomorski Kurator Oświaty

  • Telefonicznie

Tel: (058) 676-03-86

Tel/fax: (058) 676-03-85 wew.:

– dyrektor szkoły podstawowej p. mgr Wojciech Podgórski
– wicedyrektor p. mgr Danuta Mostrąg – 22
– wicedyrektor p. mgr Elżbieta Gasiewicz – 23
– sekretariat – 20, 21
– pokój nauczycielski – 24
– pedagog, psycholog – 27
– świetlica – 38

  • Bezpośrednie wysłanie e-maila:

poczta(at)spbojano.pl – w miejsce (at) proszę wstawić znak @

  • Lokalizacja na mapie