Od września 2012 r. w Szkole Podstawowej uruchomiliśmy elektroniczny dziennik lekcyjny. Na razie jest on prowadzony równocześnie z tradycyjnym, chociaż w przyszłości możemy z niego całkowicie zrezygnować. Takie rozwiązanie jest przewidywane w naszej placówce od nowego roku szkolnego. Nowe narzędzie pracy wspomagać będzie nauczycieli w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz oszczędzi ich czas. E-dziennik zlicza średnie, oblicza frekwencje, a nawet wspomaga kwestie organizacyjne, takie jak układanie planu zajęć.

Dla dyrektora szkoły e-dziennik daje możliwość nadzoru nad systematycznością oceniania z poszczególnych przedmiotów.

Wystarczy komputer z dostępem do Internetu i rodzic może na bieżąco śledzić wyniki w nauce swojego dziecka. E-dziennik dostarcza rodzicom szczegółowych informacji na temat obecności, uwag i pochwał, wydarzeń z życia szkoły, a także informuje o terminach najbliższych sprawdzianów i prac domowych. Dzięki stałemu kontaktowi ze szkołą, nie tylko podczas okresowych wywiadówek, system e-dziennika umożliwia rodzicowi skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym i problemom w nauce. Rodzice dzieci, którzy już korzystają z naszego dziennika elektronicznego, są pozytywnie nastawieni do tej innowacji.

Bezpośredni dostęp uzyskają Państwo klikając w link:
Elektroniczny Dziennik Ucznia

UWAGA! Osoby, które mają problem z logowaniem oraz bezpośrednią obsługą e-dziennika zapraszamy na konsult acje zgodnie z GODZINAMI PRACY i PRZYJĘĆ

 


Z dniem 1 września 2014 roku w systemie iDziennik konieczna jest zmiana hasła co 30 dni.

W związku z pojawiającymi się pytaniami Państwa, co należy zrobić, gdy zamiast pola do logowania wyświetli się pole do zmiany hasła – zamieszczamy krótką instrukcję.

W polu adres email – wpisujemy adres swojej poczty elektronicznej, który posłuży do przypomnienia hasła.

Stare hasło – w tym polu wprowadzamy dotychczasowe hasło, na które logowaliśmy się do systemu iDziennik.

Nowe hasło – w tym polu wprowadzamy swoje nowe hasło, przy czym minimalna długość hasła to 8 znaków.


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi logowania się do Elektronicznego Dzienniczka Ucznia przypominamy, że w polu nazwa szkoły wpisujemy sp_bojano

mgr Agnieszka Myszk