Od września 2012 r. w naszej szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik lekcyjny za pośrednictwem strony www.idziennik.edu.pl 

Funkcjonowanie elektronicznego dziennika usprawnia codzienne działania podejmowane przez nauczycieli naszej szkoły. Z kolei dyrektorowi daje możliwość  nadzoru nad systematycznością oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz frekwencji.

Dzięki niemu rodzice mają stały, bezpłatny dostęp do wyników nauczania swoich dzieci, możliwość odczytywania ogłoszeń oraz korespondowania z wychowawcą bądź nauczycielem swojego dziecka drogą elektroniczną.

Od roku szkolnego 2019/20 jest również dostępna aplikacja na smartfony, aby w łatwy i wygodny sposób na bieżąco kontrolować postępy w nauce swojego podopiecznego.

Bezpośredni dostęp do idziennika uzyskają Państwo klikając w link:

Strona www z idziennikiem –  Elektroniczny Dziennik Ucznia

lub pobierając właściwą aplikację na urządzenia mobline:

Google Play  App Store

 

UWAGA! Osoby, które mają problem z logowaniem oraz bezpośrednią obsługą idziennika zapraszamy na konsult acje zgodnie z GODZINAMI PRACY i PRZYJĘĆ

 


W polu nazwa szkoły wpisujemy sp_bojano

Przy pierwszym logowaniu na zielonym pasku zakładka Ustawienia, należy wpisać adres email, który później posłuży do przypominania hasła.

Z dniem 1 października 2019 roku w systemie iDziennik konieczna jest zmiana hasła co 90 dni.

W związku z pojawiającymi się pytaniami, co należy zrobić, gdy zamiast pola do logowania wyświetli się pole do zmiany hasła – zamieszczamy krótką instrukcję.

W polu adres email – wpisujemy adres swojej poczty elektronicznej, który został wcześniej wpisany w ustawieniach.

Stare hasło – w tym polu wprowadzamy dotychczasowe hasło, na które logowaliśmy się do systemu iDziennik.

Nowe hasło – w tym polu wprowadzamy swoje nowe hasło, przy czym minimalna długość hasła to 8 znaków