INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

 http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin%20gimnazjalny/Informacje_o_egzaminie/2018/20170901_informacja_egz_gimn.pdf


Arkusze egzaminów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych dla gimnazjalistów z lat ubiegłych wraz z kluczami odpowiedzi: