E8 – egzamin ósmoklasisty

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
regulacje prawne


 

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych.

Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

1. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:

 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura

obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );

 1. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
 1. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków).
 

 
 

Informacja o organizacji E8.pdf (44 pobrania)  ikona_pdf new-24
Harmonogram E8 EG i EM.pdf (42 pobrania)  ikona_pdf new-24
Wytyczne przeprowadzania E8.docx (29 pobrań)  ikona word new-24
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów.docx (25 pobrań)  ikona word new-24

 

E8 - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 2019/2020.pdf (59 pobrań)  ikona_pdf

Harmonogram E8.pdf (53 pobrania)  ikona_pdf

Dostosowania E8.pdf (45 pobrań)  ikona_pdf

Przybory na E8.pdf (41 pobrań)  ikona_pdf

E8 Język angielski

Zestaw zadań.docx (85 pobrań)  ikona word
Transkrypcja.docx (48 pobrań)  ikona word
Zasady oceniania.docx (54 pobrania)  ikona word

E8 Język niemiecki

Zestaw zadań.docx (45 pobrań)  ikona word
Transkrypcja.docx (36 pobrań)  ikona word
Zasady oceniania.docx (46 pobrań)  ikona word

E8 Język polski

Zestaw zadań.docx (94 pobrania)  ikona word
Zasady oceniania.docx (47 pobrań)  ikona word

Matematyka

Zestaw zadań.pdf (82 pobrania)  ikona_pdf
Zasady oceniania.docx (51 pobrań)  ikona word