E8 – egzamin ósmoklasisty

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.
regulacje prawne

 
 

Informacja o organizacji E8.pdf (38 pobrań)  ikona_pdf new-24
Harmonogram E8 EG i EM.pdf (35 pobrań)  ikona_pdf new-24
Wytyczne przeprowadzania E8.docx (24 pobrania)  ikona word new-24
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów.docx (20 pobrań)  ikona word new-24

 

E8 - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 2019/2020.pdf (53 pobrania)  ikona_pdf

Harmonogram E8.pdf (48 pobrań)  ikona_pdf

Dostosowania E8.pdf (41 pobrań)  ikona_pdf

Przybory na E8.pdf (37 pobrań)  ikona_pdf

E8 Język angielski

Zestaw zadań.docx (65 pobrań)  ikona word
Transkrypcja.docx (39 pobrań)  ikona word
Zasady oceniania.docx (43 pobrania)  ikona word

E8 Język niemiecki

Zestaw zadań.docx (39 pobrań)  ikona word
Transkrypcja.docx (31 pobrań)  ikona word
Zasady oceniania.docx (41 pobrań)  ikona word

E8 Język polski

Zestaw zadań.docx (83 pobrania)  ikona word
Zasady oceniania.docx (41 pobrań)  ikona word

Matematyka

Zestaw zadań.pdf (71 pobrań)  ikona_pdf
Zasady oceniania.docx (43 pobrania)  ikona word