WARUNEK UPRAWNIAJĄCY DO ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA Z DOMU DO SZKOŁY

Zgodnie z art. 17 ust 3 ustawy o systemie oświaty, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka  przekracza odległość:

  • 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych;
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów

obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej.

Uczniowie spełniający w/w warunek, którzy posiadają wkładkę eBiletu ZKM w Gdyni, proszeni są o dostarczenie do sekretariatu w terminie do 19 sierpnia br.:

-wypełnionego wniosku o zwrot kosztów przejazdu dziecka z domu do szkoły (w załączeniu)

-wkładki eBiletu ZKM w Gdyni, w celu jej doładowania.