PLANOWANE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/20

  • 14.10.2019 r.
  • 02,03.01.2020 r.
  • 16,17,18.06.2020 r. – egzamin 8 klas
  • 12.06.2020 r.

Świetlica czynna w w/w dniach w godz. 6.30-17.30


  • Zimowa przerwa świąteczna:  23.12- 31.12.2019 r.

          23, 24, 27, 30, 31.12.2019 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych ( zajęcia opiekuńcze w świetlicy)

  • Ferie zimowe: 13.01.- 26.01.2020 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 09-14.04.2020 r.

          9, 10, 14.04.2019 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych ( zajęcia opiekuńcze w świetlicy)

Święta państwowe, kościelne:

1.11.2019 r.
11.11.2019 r.
6.01.2020 r.
1.05.2020 r.
11.06.2020 r.