PLANOWANE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/20

  • 14.10.2019 r.
  • 02,03.01.2020 r.
  • 15,16,17.04.2020 r. – egzamin 8 klas
  • 12.06.2020 r.

Świetlica czynna w w/w dniach w godz. 6.30-17.30


  • Zimowa przerwa świąteczna:  23.12- 31.12.2019 r.

          23, 24, 27, 30, 31.12.2019 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych ( zajęcia opiekuńcze w świetlicy)

  • Ferie zimowe: 13.01.- 26.01.2020 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 09-14.04.2020 r.

          18, 19.04.2019 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych ( zajęcia opiekuńcze w świetlicy)

Święta państwowe, kościelne:

1.11.2019 r.
11.11.2019 r.

1.05.2020 r.
11.06.2020 r.