PLANOWANE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/19

  • 02.11.2018 r.
  • 15,16,17.04.2019 r. – egzamin 8 klas
  • 10,11,12.04.2019 r. – egzamin GIM
  • 02.05.2019 r.

Świetlica czynna w w/w dniach w godz. 6.30-17.30


  • Zimowa przerwa świąteczna:  23.12- 31.12.18 r.

          24, 27, 28, 31.12.18r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych ( zajęcia opiekuńcze w świetlicy)

  • Ferie zimowe: 11.02.- 24.02.19 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04-23.04.19 r.

          18, 19.04.19 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych ( zajęcia opiekuńcze w świetlicy)

Święta państwowe, kościelne:

1.11.18 r.

1.05; 3.05 i 20.06.1918 r.